Landbouw

26 October 2021

CD&V Vlaams parlementslid Bart Dochy bezorgd over agribashing

Vlaams parlementslid en voorzitter van de Commissie Landbouw Bart Dochy (CD&V) bindt de strijd aan met tendentieuze informatie over landbouw in schoolboeken. Aanleiding vormt een stelling die geponeerd wordt in een schoolboek voor het derde leerjaar. “Het doet me pijn om te vernemen dat de negatieve beeldvorming rond landbouwers zonder enige nuance in schoolboeken wordt overgenomen”, stelt hij.

In een schoolboek wereldoriëntatie WOUW 3 voor het derde leerjaar van uitgeverij ‘Die Keure’ staat volgend fragment: Alle koeien, varkens en kippen produceren samen veel mest. Boeren gebruiken die mest ook op het land. Dat vervuilt de grond, de lucht en het water op onze aardbol. De minister wil dat de boeren machines gebruiken om de mest minder schadelijk te maken. Maar de boeren gaan niet akkoord met de dure en strenge regels van de minister. De boeren blokkeren daarom de snelweg met hun tractoren.

Voor Bart Dochy gaat dit een brug te ver. “Dat stellingen een debat kunnen openen, moedig ik absoluut aan. Stellingen moeten echter correct zijn en indien nodig genuanceerd worden. Tendentieuze bewoordingen zonder weerwoord of context kunnen aanzetten tot haat”, meent het parlementslid.

“In dit schoolboek wordt het beeld geschetst dat landbouwers onwillige vervuilers zijn die niet willen dat er een oplossing komt. De context ontbreekt volledig.”

Dochy vindt het ook bijzonder storend dat dit wordt meegegeven aan kinderen van het derde leerjaar die nog niet kritisch kunnen nadenken over de informatie die hen wordt aangereikt en zo de mindset van ‘landbouwers zijn vervuilers’ meenemen voor de rest van hun leven.

Dit wordt meegegeven aan kinderen van het derde leerjaar die nog niet kritisch kunnen nadenken over de informatie die hen wordt aangereikt en zo de mindset 'landbouwers zijn vervuilers' meenemen voor de rest van hun leven.

Hij wijst erop dat landbouwers de laatste jaren meer en meer geconfronteerd worden met negatieve beeldvorming. “Het fenomeen van het gericht zwart maken van de sector is de jongste jaren toegenomen.  Er wordt wettelijk niets aan gedaan, terwijl de impact ervan op de landbouwsector enorm is.” Volgens Dochy tast dit gebrek aan waardering voor de landbouw, samen met de financiële onzekerheid en de strenge regels, het mentale welzijn van de landbouwers aan.

Een studie van ILVO bracht aan het licht dat het niet goed gesteld is met het mentale welzijn van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) besloot daarom een actieplan welbevinden op te starten. “Ik zal het thema van agribashing in schoolboeken op de agenda van het Vlaams parlement zetten. Daarnaast zal ik de minister vragen om in haar actieplan ook de nodige aandacht te schenken aan het fenomeen agribashing”, aldus Dochy.

Om het probleem onder de aandacht te brengen, startte het parlementslid de website agribashing.be op. Dochy wil bekijken of deze website in de toekomst kan fungeren als meldpunt voor agribashing.