Landbouw

18 January 2018

5890 Antwerpse bedrijven verbonden aan landbouw

De impact van de landbouw in de provincie Antwerpen doorgrond.

De land- en tuinbouw is een belangrijke economische speler in Vlaanderen. De sector heeft een grote impact op de globale tewerkstelling, omzet, toegevoegde waarde en investeringen. Niet enkel binnen de land- en tuinbouwsector, maar vooral ook bij de bedrijven die met onze landbouwproducten aan de slag gaan. Denk maar aan de veilingen, de verwerkers, de groothandels en de detailhandels.

Dat blijkt uit een rapport van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), de organisatie die de provinciale krachten bundelt en behartigt. De VVP reikt met dit rapport nieuwe inzichten en inspiratie aan om onze landbouw verder vorm te geven. De Vlaamse provincies zullen ook in de toekomst hun rol opnemen om lokale actoren bij te staan in hun landbouwbeleid.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw en Economie: "In de provincie Antwerpen gaat het over 3600 landbouwers en 2290 industriële bedrijven. Samen zijn ze goed voor een omzet van 16,2 miljard euro of 28 procent van de totale Vlaamse omzet. Het merendeel zijn grotere, gespecialiseerde bedrijven – zowel binnen de landbouw als daarbuiten – die op grotere schaal kunnen produceren en zo meer omzet kunnen realiseren."