Innovatie

27 October 2017

POM Antwerpen, UAntwerpen en UZA bouwen accelerator op het Wetenschapspark in Niel

Ludwig op de plaats waar de accelarator wordt gebouwd

De medische wereld verwacht veel van celtherapie. Heel wat jonge biotechbedrijven werken aan dergelijke nieuwe behandelingen, maar het is niet eenvoudig om die uitgebreid te testen en vervolgens op de markt te brengen. Anicells, een samenwerking tussen POM Antwerpen, UAntwerpen en UZA, wil daar met de bouw van een ‘accelerator’ op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel verandering in brengen.

Lees hier de persartikels

Celtherapie is elke vorm van behandeling waarbij lichaamscellen worden ingezet om de patiënt te genezen of te ondersteunen. Onderzoekers verwachten heel veel van deze nieuwe vorm van gepersonaliseerde geneeskunde. Uit studies blijkt dat er in 2014 wereldwijd 5 miljard euro omzet gerealiseerd werd. Tegen 2025 zou dat reeds 20 miljard zijn. In vele start-ups, kmo’s en universitaire onderzoeksgroepen in Vlaanderen wordt binnen dit domein gewerkt.

“Die bedrijven en wetenschappers werken aan nieuwe behandelingen voor ernstige aandoeningen”, weet Geert Penneman van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. “Vooraleer die nieuwe pistes effectief op de markt komen en ter beschikking van de patiënt en de klinische praktijk staan, moeten ze eerst meerdere fases van klinische ontwikkeling doorlopen. Om die celtherapieproducten te maken, is een gespecialiseerde infrastructuur noodzakelijk.”
 

Concurrentiepositie versterken

Een dergelijke infrastructuur kost enorm veel geld. “Als de bedrijven zelf moeten investeren, gaat ook kostbare tijd verloren. Daar wil POM Antwerpen samen met UAntwerpen en het UZA verandering in brengen”, aldus Ludwig Caluwé, voorzitter POM Antwerpen.

Met onder meer middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zullen de drie partners op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel een zogeheten ‘accelerator’ neerpoten. Die zal de aanmaak van celtherapieproducten volgens GMP-normen (‘good manufacturing practice’) mogelijk maken.

“In de accelerator komen gespecialiseerde labofaciliteiten”, zegt prof. Nathalie Cools (UZA/UAntwerpen). “De bedrijven zullen er ook een beroep kunnen doen op gekwalificeerde medewerkers en op experten inzake regelgeving. Die laatsten kunnen bijvoorbeeld helpen in de contacten met diensten zoals het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De accelerator, die de naam Anicells (Antwerp Innovative Cell Solutions) meekrijgt, heeft tot doel het onderzoek naar celtherapie te versnellen. Dat moet leiden tot een grotere vermarkting van celtherapeutische producten. Op die manier willen we onze steen bijdragen om de concurrentiepositie van Vlaamse ondernemingen te versterken.”
 

Antwerpse voortrekkersrol

UAntwerpen en UZA spelen een voortrekkersrol op het gebied van celtherapeutisch onderzoek, onder meer via het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG), in 2002 opgericht aan het UZA. “We waren de eerste academische celproductiefaciliteit in Vlaanderen die aan de EU-regelgeving voor de productie van therapeutische cellen en weefsels voldoet en hiervoor van het FAGG een fabricagevergunning ontving”, legt Nathalie Cools uit.

Anicells vergt een investering van 1,9 miljoen euro. Via EFRO-Vlaanderen kunnen de initiatiefnemers rekenen op een subsidie van 772 000 euro, het Hermesfonds injecteert 193 000 euro. POM Antwerpen doet daarnaast een bijkomende investering van 1 miljoen euro in onder meer de bouw van een bedrijfshal.

Eind 2019 moet de infrastructuur in gebruik worden genomen. In een eerste fase wil Anicells vijf bedrijven begeleiden in hun ontwikkelingstraject.