Innovatie

12 October 2018

Karel de Grote Hogeschool bouwt projectruimtes en labo’s om tot Fablab

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) gaat bestaande projectruimtes en labo’s op campus Hoboken ombouwen tot één grote creatieve werkruimte. Voor dit gloednieuwe zogenaamde Fablab krijgt KdG een subsidie van 100.000 euro van de provincie Antwerpen. “Het wordt een plaats voor expertisedeling, leerkansen, innovatie en ondernemerschap”, zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG.

“We bouwen bestaande projectruimtes en labo’s op campus Hoboken om tot één grote creatieve werkruimte. Een ontmoetingsplaats voor onze studenten, maar ook voor leerlingen uit het secundair onderwijs, programmeurs, mediamakers, hardwarebouwers, kunstenaars, wetenschappers, KMO’s, start-ups, sociale organisaties … Wij voorzien de hardware – gebruiksvriendelijke machines – en zij kunnen er naar hartenlust prototypes bouwen, experimenteren en onderzoeken”, aldus de directeur.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie en Innovatie: “De situatie op de werkvloer wijzigt continu. Medewerkers worden geacht om niet langer op hun eiland actief te zijn, maar ook in samenwerking en interactie met anderen binnen het bedrijf te komen tot innovaties en creatieve oplossingen. Die attitude moeten ze ook in het onderwijs aangeleerd krijgen.”

Ludwig op de plaats waar de accelarator wordt gebouwd

Het Fablab wordt een bibliotheek van machines en materialen: van audiovisuele apparatuur, input devices, 3D-scanners, 3D-printers, lasercutters, elektronicainstrumenten, computers met ontwerpsoftware en handwerktuigen tot materialen als kunststof, kurk, sensoren en actuatoren, arduino’s … Door het lab open te stellen voor het grote publiek wil de hogeschool wetenschap toegankelijker maken en innovatie stimuleren.

Veerle Hendrickx: “We willen jongeren warm maken voor STEAM-opleidingen (Science, Technology, Engineering, Arts & Math), studenten stimuleren om te ondernemen en nieuwe ideeën te ontwikkelen en bedrijven aanmoedigen om hier deel van uit te maken. Zo creëren we een community, waarin makers met verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en inspireren.”

Ludwig Caluwé: “We horen vaak van bedrijven dat ze het moeilijk hebben om de juiste mensen te vinden. Met deze provinciale subsidie van 100.000 euro ondersteunen we de omschakeling van KdG om ook in de schoolomgeving op een dynamische manier te werk te gaan. Op die manier kan de hogeschool nog meer aansluiten bij het werkveld.”

Algemeen directeur Veerle Hendrickx benadrukt de diverse achtergronden die de studenten hebben in het Fablab: “Niet alleen studenten uit onze technologische opleidingen zoals multimedia & communicatietechnologie, autotechnologie en biomedische laboratoriumtechnologie vinden er een stekje, ook studenten in bedrijfsmanagement, de lerarenopleidingen, kunstopleidingen … delen er kennis en doen er samen ideeën op.”