Innovatie

28 October 2016

Grote interesse voor geothermie bij jongeren

Al 1642 leerlingen bezochten de geothermische proefboringen op de Ballmatt-site in Mol. Door de grote vraag uit de STEM-richtingen, overtreft dit ruimschoots de verwachtingen. De provincieraad keurde daarom een extra subsidie van 16.000 euro goed, zodat projectcoördinator Voka-Kamer van Koophandel Kempen extra klasbezoeken kan organiseren en een bijkomende tentoonstelling opbouwen. “Diepe geothermie zal een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van onze provincie. Dit toekomstige verhaal zal grotendeels mee geschreven worden door de jongeren die vandaag een bezoek brengen aan de site. Omwille van de grote interesse zetten we verder in om dit project alle slaagkansen te bieden. Zo focussen we als provincie Antwerpen duidelijk op groene energie en innovatieve technologie”, aldus Ludwig Caluwé.

Foto: Ludwig Caluwé met de 1000ste bezoeker van de Balmatt-site en zijn klasgenootjes op 4 maart 2016

Op 14 september 2015 ging op de Balmatt-site in Mol, in opdracht van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), de eerste geothermische proefboring naar een diepte van meer dan 3,5 km van start. Ondertussen is er een tweede put geboord met een diepte van 3830 meter. De twee boringen tonen aan dat het mogelijk is water van meer dan 120°C op te pompen uit diepe grondlagen in de Kempen. Dit opent mogelijkheden voor de bouw van tientallen geothermische centrales. Via warmtenetten

kan de gewonnen aardwarmte verdeeld worden naar publieke gebouwen en gezinnen in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Warmtenetten dienen om de aardwarmte te verdelen over een groot aantal gebouwen (zwembaden, rusthuizen, scholen, appartementen, fabrieken, serres, noem maar op).

Ludwig legt uit waarom diepe geothermie zo belangrijk is.

“De komende jaren zal er een nood ontstaan aan heel wat disciplines, gaande van pijpfitters en lassers tot wetenschappers en ingenieurs om de geothermische centrales en warmtenetten te ontwerpen en aan te leggen”, stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé vast. 1.642 leerlingen, ruimschoots meer dan de voorziene 1.000, uit alle onderwijsnetten en STEM-richtingen (Science-Technology-Engineering-Mathematics) brachten een klasbezoek aan de boorwerkzaamheden in Mol. Omwille van de tevredenheid bij leerlingen en leerkrachten waren er verschillende vragen om dit ook in het schooljaar 2016-2017 in te richten.

Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws

Extra klasbezoeken en bijkomende tentoonstelling rond diepe geothermie

Op de Balmatt-site in Mol zullen in het voorjaar 2017 extra klasbezoeken plaatsvinden en een bijkomende tentoonstelling worden opgebouwd. Aangezien de site nu klaar is voor de volgende fase, de uitbouw van de twee putten tot een volwaardige geothermische centrale, vergt dit ook een aanzienlijke aanpassing van het opzet. Vanaf nu zullen de centrale in opbouw en de wetenschapshal de centrale elementen van de bezoeken zijn. Er zullen ook heel wat nieuwe elementen, op basis van de verworven kennis, worden toegevoegd. Dit vergt ondermeer een inhoudelijke aanpassing van de bezoeken, het (her)opleiden van gidsen en leerkrachten en het opfrissen van de wetenschapshal met toevoeging van een tentoonstellingsruimte.

Voka – Kamer van Koophandel Kempen is projectcoördinator en staat in voor het
promoten van het project en tracht de brug te slagen tussen onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap. VITO stelt de ruimtes ter beschikking en zorgt voor de concrete inrichting. VITO is ook verantwoordelijk voor de wetenschappelijke-technische uitwerking van het programma en voor de opleiding van de gidsen.

Tenslotte zorgt VITO, in nauwe samenwerking met Kogeka (scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee), voor de wetenschappelijke-technische ondersteuning van de deelnemende scholen bij het uitwerken van STEM-projecten. GoodPlanet vzw is verantwoordelijk voor zowel de volledige registratie en praktische organisatie van de schoolbezoeken als voor het effectief rondleiden van de klassen.

Scholen die interesse hebben om deze prachtige energievorm te ontdekken, kunnen zich voor een bezoek inschrijven op www.goodplanet.be/geothermie-voor-stem.