Innovatie

9 October 2017

Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux

Twee jaar na de start van de proefboring naar 3 000 m diepte op de Balmatt-site in Mol is het tijd voor de start van de volgende fase, de bouw van een geothermie­centrale.
Momenteel worden er ook nog de eerste voorbereidingen getroffen voor een derde proefboring. Met die boring willen de VITO-experten aardlagen onderzoeken op hun geothermisch potentieel. Ook op het vlak van innovatief boren, om geothermie mogelijk te maken in geologisch minder geschikte gebieden, start VITO met een project.

Ook Ludwig Caluwé was aanwezig bij de eerste steenlegging van de geothermie­centrale Vandaag in de Kempen voor de eerste steenlegging van de geothermiecentrale van VITO in Gemeente Mol. "Deze onuitputtelijke bron, diep in de aarde, kan nieuwe woonwijken, de glastuinbouw en bedrijven van elektriciteit en warmte voorzien. Als Provincie Antwerpen steunen we dit verhaal al vele jaren. Op naar een duurzame toekomst!" aldus Ludwig.

Op 14 september 2015 startte VITO met de uitvoering van een ambitieus project: de Kempense regio voorzien van duurzame warmte en elektriciteit door middel van aardwarmte. In 2016 werden 2 putten van respectievelijk 3610 m en 4341 m diepte geboord. De pompproef in de eerste boorput maakte duidelijk dat het debiet en de temperatuur van het water meer dan voldoende zijn om deze ambities te realiseren. In september 2016 voerden de onderzoekers tests uit om na te gaan of het injecteren van het eerder opgepompte water in de kalksteen via de tweede boorput mogelijk is. De tests toonden aan dat dit kan.
Na de injectietests zijn de activiteiten verschoven naar de bovengrond: de bouw van de geothermiecentrale, het installeren van warmtewisselaars en pompen en de aanleg van een warmtenet naar de terreinen van VITO, SCK•CEN en BelgoProcess. De aanleg van het warmtenet is reeds afgerond en op 9 oktober vond de officiële eerstesteenlegging plaats van de eerste geothermiecentrale voor warmte en elektriciteit in de Benelux.

Toekomstplannen

De officiële opening van de gebruiksklare geothermiecentrale zal midden 2018 volgen. Daarna zullen de gebouwen van VITO, SCK.CEN en Belgoprocess worden verwarmd met aardwarmte. Hierop kan de bredere Kempense regio volgen.
VITO blijft verder onderzoek verrichten naar de diepe Kempense ondergrond. Daartoe zal in november 2017 de derde proefboring starten. Deze boring heeft de aardlagen gevormd in het Devoon als doel. De boring zal dus een diepte van minstens 4 400 meter bereiken en een lengte van bijna 5 km, omdat ze schuin verloopt. De resultaten hiervan zullen in de loop van de eerste maanden van 2018 volgen.

Zoals eerder onderzoek aantoonde is de hier gebruikte technologie om aardwarmte als hernieuw­bare energiebron in te zetten niet mogelijk in elke regio in Vlaanderen. VITO zet een geheel nieuw onderzoeksproject op om met innovatieve boortechnieken ook andere regio’s van aardwarmte te kunnen voorzien. De boortechnieken kunnen ook voor andere doeleinden worden ingezet, zoals tunnelbouw waarbij snelheid en kostprijs bepalende factor zijn.