Innovatie

17 December 2019

Eerste AHA!-awards bekronen innovatieve onderzoekers

Antwerpen is dé kennisregio bij uitstek. Dat werd door UAntwerpen en Voka Antwerpen-Waasland op maandag 16 december in de verf gezet tijdens de eerste Antwerp Innovation Night. In het nieuwe provinciehuis gingen de eerste AHA!-awards naar vaccinatiespecialist Pierre Van Damme en Internet of Things-expert Steven Latré.

Er werden tijdens de Antwerp Innovation Night twee onderscheidingen uitgereikt door Ludwig Caluwé: de ‘Promising’-award voor een veelbelovende onderzoeker en de ‘Achieved’-award voor een gevestigde waarde.

Een tiendelige reeks op Kanaal Z illustreerde de voorbije weken dat de Antwerpse regio zowel in ondernemen als in innovatie uitblinkt. Het baanbrekende onderzoek aan de Universiteit Antwerpen en de hogescholen van de Antwerpse associatie (AP Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool en Hogere Zeevaartschool), vindt steeds vaker en makkelijker zijn weg naar de markt. “Meer inzetten op valorisatie is dan ook een van de belangrijkste strategische doelstellingen van onze universiteit,” stelt prof. Silvia Lenaerts, vicerector Valorisatie en Ontwikkeling op UAntwerpen.

Onder de vlag van Antwerp.SRL werkt de universiteit intensief samen met Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Samen organiseerden ze maandagavond voor de allereerste keer de Antwerp Innovation Night, met centraal de uitreiking van de AHA!-awards. “Met deze awards willen we als grootste ondernemersorganisatie onze waardering uitdrukken voor het schitterende onderzoekswerk dat er in Antwerpen wordt geleverd. Het vormt de grondstof van toekomstig ondernemerschap”, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka Antwerpen-Waasland.

Promised: Steven Latré

De ‘Promising’-award ging naar prof. Steven Latré (UAntwerpen). “Nieuwe domeinen in volle ontwikkeling hebben pioniers nodig die multidisciplinair en internationaal kunnen denken en ageren”, motiveerde de jury haar beslissing. “Domeinen zoals artificiële intelligentie en Internet of Things hebben bruggenbouwers nodig. Vanuit innovatiehub The Beacon heeft de winnaar een grote invloed op mens, stad en maatschappij. Hij is dé innovatiepionier van de toekomst.”

“Ik ben bijzonder vereerd met deze erkenning”, reageert Latré. “Toen ik hier zes jaar geleden startte, viel het mij op hoe Antwerpen alle troeven in handen heeft om in het domein van AI en IoT een voortrekkersrol in cocreatie met bedrijven te spelen. Met de haven en industrie als economische motor en de binnenstad als platform voor slimme steden, is Antwerpen een heus ecosysteem. Ik ben dan ook heel blij dat we onder meer met de oprichting van The Beacon belangrijke stappen voorwaarts hebben kunnen zetten. Deze erkenning zet voor mij de kers op de taart.”

Maak kennis met het onderzoek van Steven Latré in dit filmpje.

Achieved: Pierre Van Damme

Prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen) kreeg de onderscheiding in de categorie ‘Achieved’. “Van Damme heeft een uitzonderlijk palmares opgebouwd en is een autoriteit op het vlak van infectieziekten”, aldus de jury. "Zijn onderzoek naar polio zorgt voor oplossingen voor een wereldprobleem dat vaak de allerzwaksten in de samenleving treft. De gecreëerde maatschappelijke impact is ook filantropische organisaties zoals de Bill & Melinda Gates Foundation niet ontgaan.”

“Deze prijs is een bijzonder mooie erkenning voor mijn team en mezelf, voor de uitvoering van de studie met nieuwe poliovaccins, getest bij vrijwilligers in het containerdorp Poliopolis”, klinkt Van Damme dankbaar. “Antwerpen is een gedroomde regio om aan dergelijk innovatief onderzoek te doen. Met de haven, de industrie, het Tropisch Instituut, een breed netwerk aan ziekenhuizen en de universiteit is alles aanwezig om er een vaccine research valley van te maken. We hebben nationaal en internationaal onze sporen verdiend met het poliovaccinonderzoek. Dit moet de basis vormen voor nog meer innovatief onderzoek rond vaccins en infectieziekten.“ 

Maak kennis met het onderzoek van Pierre Van Damme in dit filmpje.

Veelbelovende technologieën

De Antwerp Innovation Night werd afgesloten met een netwerkreceptie, waar ondernemers en onderzoekers uitgebreid kennismaakten met elkaar. Zestien veelbelovende technologieën, stuk voor stuk ontwikkeld binnen de Antwerpse hogeronderwijsinstellingen, werden er voorgesteld.

www.antwerpinnovationnight.be