Economie

26 October 2017

‘Zo werkt het’ gaat succesvol on tour

Na drie edities van ‘Zo werkt het’ on tour blikt provincie Antwerpen tevreden terug op dit geslaagde initiatief. “De ruime interesse van zowel sollicitanten als gemeenten toont duidelijk dat er nood is aan een degelijke coaching en begeleiding van mensen richting arbeidsmarkt”, stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé. Het initiatief wordt in ieder geval vervolgd.

Foto: Coach Nina Timmers en een deelnemer

Na vijf succesvolle edities van het pop-up kantoor in de Antwerpse wijk Zurenborg begon het ‘Zo werkt het’ team begin dit jaar aan een tournee doorheen de provincie.
Met intensieve persoonlijke coaching wil provincie Antwerpen mensen sterker maken richting arbeidsmarkt. Bezoekers worden een volledig uur begeleid door een attitude- en stijlcoach, een talentcoach, een cv-wizard en een professionele fotograaf.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie: “Door cv's te optimaliseren en stijl- en attitude advies te geven, krikt het team van ‘Zo werkt het’ het zelfvertrouwen van sollicitanten op. Als provincie willen we deze gratis service aan zoveel mogelijk mensen bieden. Een rondtrekkend team past perfect in dat plan.”

Na Brasschaat en Kapellen was Schoten op 19 en 20 oktober de derde gemeente waar de tourkaravaan van ‘Zo werkt het’ halt hield. En met succes, want er kwamen zelfs extra mensen opdagen die niet ingeschreven waren. Wouter Rombouts, schepen van Tewerkstelling: "Ik apprecieer de praktijkgerichte en laagdrempelige aanpak van Zo werkt het. Een initiatief als dit verhoogt voor vele Schotenaren de kans op werk aanzienlijk."

De omgeving van het Kasteel van Schoten, waar de ‘Zo werkt het’-karavaan halt hield, leende zich perfect voor deze coaching. Gedeputeerde Caluwé: “Coach Maxime De Winne heeft een aantal mensen al wandelend door het park van het kasteel gecoacht, wat een top idee bleek. Heel waarschijnlijk gaan we volgend jaar zelfde periode nog eens terug naar het Kasteel van Schoten, omdat het zo goed meeviel.”

Op maandag 12 februari strijkt ‘Zo werkt het’ neer in Turnhout. Daarvoor kunnen alleen studenten van Thomas More zich inschrijven. Het team coacht er dan 16 studenten uit het derde jaar Office Management. Ook andere hogescholen kunnen steeds aankloppen.

In het voorjaar staat er opnieuw een klassieke pop-up van ‘Zo werkt het’ op de agenda. Meer informatie over toekomstige sessies is te vinden op www.zowerkthet.be.