Economie

18 April 2018

Werkplekleren, partnerschap hernieuwt samenwerking voor de Oosterweelwerken

De partners van Talentenwerf, stad en provincie Antwerpen, VDAB en Constructiv, bevestigden afgelopen woensdag 18 april zowel hun interne samenwerking als de samenwerking van Talentenwerf met de bouwheer BAM nv, met het oog op het scheppen van leerwerven voor onderwijs, werkzoekenden en cursisten uit opleidingen op de Oosterweelwerf op Linkeroever. Aan de overzijde van de Schelde start thv Rinkoniên dit najaar immers met een belangrijke fase in de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Ludwig Caluwé "De klassieke schoolbank is niet meer voldoende om een vak onder de knie te krijgen. Van dichtbij kunnen meemaken, ervaren en zien wat er zich in de praktijk afspeelt op de werkvloer, is een sterke motivator en stimulator om jongeren een concreet inzicht te geven op de huidige én toekomstige arbeidsmarkt. Binnen dit partnership kunnen we dat in de Antwerpse omgeving realiseren in het kader van de boeiende Oosterweelwerf." 

De partners achter Talentenwerf vinden het juist op dit moment belangrijk de samenwerking te onderstrepen. Antwerpen en haar ruime omgeving staan immers aan het begin van de langverwachte werken aan de Oosterweelverbinding.

Op de werf van thv Rinkoniên op Linkeroever heeft Talentenwerf 160 stageweken voorzien voor verschillende arbeidersprofielen. 70 stageweken zijn gereserveerd voor werfbedienden, zoals hogeschoolstudenten-landmeters. Er worden ook opleidingen als riolerings-, betonnerings- en bekistingswerken voorzien op de werf voor werkzoekenden en leerlingen uit het deeltijds en voltijds bouwonderwijs.

Naarmate Linkeroever vordert, zullen er nog meer werven bijkomen om de Oosterweelverbinding sluitend te krijgen. Ook op deze werven wil Talentenwerf hetzelfde engagement aangaan naar de BAM, naar de werfaannemers en naar iedereen die komt werkplekleren. Want de werven zijn er, en Talentenwerf ontsluit ze.

Om oplossingen te vinden voor het grote tekort aan specifieke kandidaten in economische sectoren in Antwerpen, bundelen stad Antwerpen, VDAB, provincie Antwerpen en sectororganisaties hun kennis en expertise in talentenhuizen. Er bestaat een talentenhuis voor de sector bouw, industrie, haven en logistiek, onderwijs en zorg.

Elk talentenhuis is een unieke samenwerking. Elke partner zet experten en middelen in om het tekort aan kandidaten in de sector op te lossen.