Economie

4 December 2017

Vlot aan het werk over de grens dankzij GrensInfoPunten

In de Belgische provincie Antwerpen en Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn in 7 verschillende steden 9 GrensInfoPunten (GIP’s) geopend. De GIP’s informeren grensarbeiders en werkgevers zodat ze over de grens aan de slag kunnen en zo de regionale economie versterken. Vandaag pendelen dagelijks ongeveer 10.000 inwoners van Antwerpen richting Nederland, ongeveer 4.000 inwoners van Nederland maken de omgekeerde beweging.

Laagdrempelig, goed bereikbaar en kosteloos netwerk

Voormalige, huidige of toekomstige grensarbeiders en werkgevers kunnen in de GIP’s terecht voor gratis informatie over het wonen en werken aan de andere kant van de grens. Het gaat dan vooral over informatie over sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. De GIP’s vormen op die manier een laagdrempelig, goed bereikbaar en kosteloos netwerk van infopunten waar eerstelijnsadvies kan worden ingewonnen.

“Terwijl vele inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel de files intrekken om er te gaan

werken, liggen er soms arbeidskansen dichter in de buurt voor het grijpen. Niet alleen in de eigen regio, maar denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-op-Zoom. Een gedegen informatievoorziening via de grensinfopunten maakt een grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van burgers, en ook bedrijven”, in onze provincie mogelijk, aldus gedeputeerde voor economie Ludwig Caluwé.

De verschillende GrensInfoPunten zijn terug te vinden op de site http://www.grensinfopunt.eu/.

Lees hier "CD&V pakt discriminatie grensarbeiders aan"

De GIP’s zijn verbonden met een netwerk van officiële instanties die vragen op een wettelijk correcte manier kunnen beantwoorden. Vaak zijn de wetgevingen van beide landen niet op elkaar afgestemd. Denk maar aan de beruchte pensioenval, die ontstaat door het verschil in wettelijke pensioenleeftijd tussen België (65 jaar) en Nederland (67 jaar). Ook op het vlak van kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekteverzekering en belastingen zijn er soms grote verschillen. De GIP’s kunnen dan duidelijkheid verschaffen.

Het netwerk aan GIP’s kwam tot stand dankzij Europese steun in het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland. De provincie Antwerpen coördineert de oprichting.

Enkele cijfers

Momenteel pendelen in de provincie Antwerpen ongeveer 10.000 inwoners van België dagelijks naar Nederland, omgekeerd komen circa 4000 pendelaars dagelijks vanuit Nederland naar de Provincie Antwerpen. Over het hele Vlaams-Nederlandse grensgebied bekeken gaat het over respectievelijk ruim 11.000 (van Nederland naar België) en 32.000 (van België naar Nederland) grenspendelaars.

www.grensregio.eu/projecten/grensinfovoorziening-vlaanderen-nederland