Economie

2 May 2019

Vlaams minister Koen Van den Heuvel investeert 120.000 euro subsidie voor aankoop visvijvers te Niel

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 120.000 euro in de aankoop van gronden (visvijvers) in het gebied Walenhoek te Niel.  Deze verwervingssubisidie kadert in het Strategisch Project Gebiedsprogramma Rupelstreek. Het betreft een totale oppervlakte van 7.9 ha. “Door hun ligging vormen de visvijvers een schakel tussen het woongebied Niel en het achterliggende natuur-en erfgoedlandschap van Walenhoek en Noeveren. Dankzij deze verwerving kan het gebied toeristisch-recreatief ontsloten en opengesteld worden voor het ruime publiek”, aldus Koen Van den Heuvel.

In zijn toespraak bevestigde Ludwig dat er resultaatgericht en efficiënt gewerkt wordt als Kempens Landschap, het gemeentebestuur van Niel, het regionaal landschap, de VLM, ANB én Natuurpunt samenwerken.

"Als provinciebestuur werken wij daar bovendien actief aan mee. Onze provinciale Dienst Milieu en Natuur investeert 10.000 euro in één van de deelprojecten, waarbij het de bedoeling is om de stroming van het water zodanig te beïnvloeden dat we voor de waterhuishouding van dit gebied straks nog maar één pomp zullen nodig hebben, in plaats van verschillende pompen nu.

En ook de POM, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, zal haar steentje bijdragen de plannen voor dit gebied, zoals die daarnet door mijn collega zijn geschetst."

De aankoop van de gronden-visvijvers in het gebied Walenhoek te Niel zal bijdragen aan het behoud en versterken van de open ruimte, zoals werd vooropgesteld in het strategisch project. De terreinen hebben een belangrijke ligging binnen het deelgebied Walenhoek en de ruimere omgeving van de Rupelstreek als schakel naar bovenlokale groenstructuren.

De site bestaat hoofdzakelijk uit oude kleiputten die momenteel als visvijvers worden gebruikt, gelegen aan de noordelijke rand van het natuurgebied Walenhoek. De vorige eigenaar, nv Wienerberger, de enige nog werkzame steenbakkerij in de Rupelstreek, heeft de deze gronden verkocht vermits zij voor het bedrijf geen functie meer hebben. De gronden zijn ontgonnen tot de jaren 1960 en werden al snel omgevormd. Vanuit de gemeente Niel kwam de vraag tot ondersteuning. Dankzij deze verwervingssubsidie kan de Kempens Landschap rekenen op een steun van 40% van de aankoop, zijnde 120.000 euro.

De verwerving is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, OVAM, Wienerberger, De Vlaamse Waterweg, de provincie Antwerpen, de gemeente Niel en Kempens Landschap.