Economie

28 May 2018

Startconferentie Werkinzicht: ''Better data, better lives.''

Inspirerende woorden en realistische kanttekeningen vormen de rake toonzetting op de startconferentie van het Interreg project Werkinzicht, 28 mei op Tilburg University. Met voor de boeg een even baanbrekende als pittige opdracht die nog loopt tot december 2020: het gedetailleerd ontsluiten van arbeidsmarktinformatie in het Vlaams-Nederlandse grensgebied om een grensoverschrijdende, goede match van vraag en aanbod mogelijk te maken - en dat uiteindelijk gericht op economische en maatschappelijke winst. Projectleider Johan van der Valk van lead partner CBS vat het als volgt samen: “Better data, better lives”. 

De gebruiker centraal

Als aftrap lichtte projectleider Johan van der Valk nog eens het doel en de opzet van Werkinzicht toe. Zicht op vraag en aanbod in de grens-overschrijdende arbeidsmarkt, dus ook in het nabije buurland, biedt meer mogelijkheden voor het vinden van een baan of van personeel, en voor een succesvolle rol van arbeidsbemiddelaars, opleiders en beleidmakers. Werkinzicht gaat daarom datasystemen koppelen en aan de slag met state-of-the-art analysetechnieken. 

Competenties als universele taal

Vervolgens namen verschillende toekomstige gebruikers het woord in twee panelgesprekken. De eerste met topbestuurders Fons Leroy van VDAB en Felix Kamperman van UWV Werkbedrijf (tevens projectpartners) en met Kees Martens van SVB grensinformatiepunten. Er zijn vooral hoog gespannen verwachtingen ten aanzien van arbeidsmarktdata op het niveau van competenties. Waar Nederlandse en Belgische diploma’s zich bijvoorbeeld vaak lastig laten vergelijken, spreken competenties een universele taal.

Kwantumsprong

Het tweede panelgesprek was met gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van provincie Limburg en gedeputeerde Ludwig Caluwé van provincie Antwerpen. “Werkinzicht is van groot belang voor provincie Limburg”, geeft Marleen van Rijnsbergen aan, die schetst hoe Limburg voor driekwart aan het buitenland grenst. “Met de competentiebril op, krijgen we scherper inzicht in (on)mogelijkheden op het gebied van grensarbeid. En we zijn blij met ‘meten is weten’.” Ludwig Caluwé ziet mogelijkheden voor “een kwantumsprong met moderne technieken” met als resultaat een groter aantal mensen dat over de grens naar een passende baan zoekt. “Kijk je naar statistieken als het gaat om ‘wie woont en werkt waar’ dan is er vooralsnog een harde grens.” 

Gelukkige, productieve mensen

Slotspreker Luc Soete, bestuurlijk portefeuillehouder EU aanpak in de Brainport Network Board, noemt Werkinzicht een fantastische tool, al betwijfelt hij of het lukt om er arbeidstekorten mee op te lossen. Gebrek aan informatie is niet het enige probleem. Bedrijven vechten nu eenmaal om dezelfde mensen - “Er ontstaat een ‘schoorsteeneffect’ ook: mensen kunnen meer dan ze doen”.