Economie

4 June 2018

Provincie Antwerpen rondt detailhandelstraject Stadsregio Turnhout af

Stadsregio Turnhout nam de voorbije jaren een provinciale detailhandelscoach onder de arm om het detailhandelsbeleid mee vorm te geven. De gemeenten binnen de Stadsregio wilden op die manier o.m. hun detailhandelsbeleid op elkaar afstemmen.

Ludwig Caluwé stelde op maandag 4 juni een digitale brochure voor, waarin het gemeenschappelijk beleid van de stadsregio Turnhout toegelicht wordt met focus op de vier handelskernen die betrokken zijn. De brochure is het resultaat van een zeer vruchtbare samenwerking tussen de provinciale detailhandelscoach en de betrokken gemeenten. De burgemeesters van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar zoomen in op de gemeenschappelijke aanpak en op de handelskern in hun eigen gemeente. Doel is de winkelleegstand in de centra tegen te gaan.

De 4 gemeenten werken al langer samen om hun handelscentra te versterken. Vorig jaar kondigden ze een stop af op de komst van nieuwe supermarkten of de uitbreiding van bestaande. Er werden ook zones afgebakend waar welk soort winkels welkom zijn.

“Deze brochure is een verdere uitwerking van de eerder ontwikkelde visie”, verduidelijkt Magalie Decloedt van de Stadsregio Turnhout. “Door een samenhangend beleid te voeren gaan de gemeenten mekaar versterken.”

Toch legt elke gemeente zijn eigen accenten. Turnhout wil meer inzetten op de koppeling tussen beleving en shoppen en wil de binnenstad neerzetten als een broedplaats voor creatieve ondernemers. Ze geeft ook subsidies om de handelskern aantrekkelijker te maken.

Beerse haalt ook de subsidiepot boven om nieuwe winkels aan te trekken: 2.500 euro gespreid over 2 jaar en 500 euro om je winkel te promoten. Vosselaar benadrukt zijn kleine, gezellige dorpskern, terwijl Oud-Turnhout zijn streekproducten in de strijd gooit.

“De brochure is bedoeld voor mensen die in de stadsregio een zaak willen beginnen. Ze krijgen die aangereikt wanneer ze zich melden aan het loket van 1 van de 4 gemeenten”, aldus nog Magalie Decloedt. Voor de realisatie kregen de 4 gemeenten de steun van het provinciebestuur.