Economie

22 November 2017

Provincie Antwerpen brengt de bedrijven uit De Kanaalkant en overheidspartners samen!

De provincie Antwerpen organiseerde een infomarkt voor de bedrijven over wat er dit jaar in en rond de Kanaalkant op de planning staat.

De provincie Antwerpen ontwikkelde met verschillende beleidspartners een toekomstvisie voor ‘De Kanaalkant’. Dit toekomstplan biedt een ruimtelijk kader dat oplossingen aanreikt rond mobiliteit, economie en leefmilieu op lange termijn. Bedoeling is om lopende en toekomstige projecten op elkaar af te stemmen en in te passen in een totaalvisie. "Ik ben er van overtuigd dat via dit initiatief er weer een stap is gezet in de uitvoering van het toekomstplan voor de Kanaalkant" meent Ludwig Caluwé.

In de Kanaalkant zijn heel wat instanties aan het werk. Het is voor bedrijven niet evident om van elk project op de hoogte te zijn, laat staan te weten bij wie ze terecht kunnen. Bovendien zijn er heel wat goede initiatieven die de provincie Antwerpen kenbaar wil maken aan de bedrijven.

Denk maar aan Biodiva en 2 be Connect dat bedrijven stimuleert aan biodiversiteit te werken. Daarom wil de provincie Antwerpen, vanuit haar rol als coördinator, de bedrijven ondersteunen door de projectleiders, adviseurs en experten voor hen samen te brengen op één plek. Zo krijgen ze snel een volledig beeld van wat er speelt en wat de Kanaalkant voor hen kan betekenen.

De verhoging van de bruggen en de verbreding van het Albertkanaal, de werken aan de IJzerlaan en de voorbereidingen voor de Oosterweelverbinding waren slechts enkele projecten waar de bedrijven info over konden krijgen. De provincie Antwerpen heeft ook al de projecten gebundeld in een brochure en ook op een overzichtskaart. Dit is ook terug te vinden op de website.

De provincie Antwerpen bracht adviseurs van Slim naar Antwerpen, het provinciaal mobiliteitspunt en de bereikbaarheidsmanager van Voka samen om advies op maat te geven. Ook de nutmaatschappijen, de provinciaal ontwikkelingsmaatschappij en Samen Klimaat Actief waren van de partij.