Economie

10 November 2017

Opening VDAB Grensinfopunt Kapellen

Op vrijdag 10 november opende VDAB een GrensInfoPunt (GIP) in zijn werkwinkel in Kapellen. In dit GIP kunnen werknemers, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie over de verschillende aspecten die werken over de grens met zich mee meebrengen. Het GIP maakt deel uit van het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland (2016-2019). De provincie Antwerpen is coördinator voor het gebied Provincies Noord-Brabant en Antwerpen, en co-financiert.

Werken over de grenzen heen

“Terwijl vele inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel de files intrekken om er te gaan werken, liggen er soms arbeidskansen dichter in de buurt voor het grijpen. Niet alleen in de eigen regio, maar denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-op-Zoom. Je bent er zelfs vaak sneller en het komt de economische activiteit in de regio’s langs beide zijden van de grens ten goede”, zegt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie en Internationale Samenwerking.

www.grensregio.eu/projecten/grensinfovoorziening-vlaanderen-nederland

Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels

Goede informatievoorziening cruciaal

Hoewel het vrije verkeer van diensten in de Europese Unie ervoor zorgt dat iedere EU-burger mag werken waar hij of zij wil, is het niet evident om buiten de landsgrenzen te werken. De grensoverschrijdende mobiliteit wordt namelijk nog te vaak belemmerd door de wet- en regelgeving. Vooral op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen etc. loopt men daardoor tegen praktische hindernissen aan. Toch zijn er ook tal van voordelen: als mensen worden aangemoedigd om net over de grens te solliciteren, hebben zij een grotere kans op een job. Daarnaast kunnen werkgevers die over de grens rekruteren meer kans maken om hun openstaande knelpuntvacatures in te vullen.
Een goed opgebouwde informatievoorziening is daarom cruciaal om hierin klaarheid te scheppen. “Ter ondersteuning van onze inwoners hecht de provincie Antwerpen ook veel belang aan een gedegen grensinformatievoorziening als noodzakelijke voorwaarde om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van burgers - en ook bedrijven - in onze provincie mogelijk te maken”, aldus gedeputeerde Caluwé.

GrensInfoPunten

Daarom opende VDAB, samen met diverse andere partners aan beide zijden van de grens, verschillende informatiepunten of GrensInfoPunten (GIP). “Werknemers en werkzoekenden, die als grensarbeider aan de slag zijn of willen gaan, en hun werkgevers kunnen er informatie inwinnen over de verschillende aspecten die werken over de grens met zich mee meebrengen, zoals arbeidsvoorwaarden, belastingen en sociale zekerheid”, zegt Bjorn Cuyt, directeur VDAB provincie Antwerpen. “De voorbije maanden hebben we sterk ingezet op de opleiding van onze VDAB-consulenten om die expertise in meerdere werkwinkels te kunnen aanbieden.”

Deze GIP's maken deel uit van het Interreg-project Grensinfovoorziening Vlaanderen Nederland (2016-2019). Het GrensInfoPunt in de werkwinkel van Kapellen is, samen met dat van Turnhout dat volgende week opent, voor VDAB het laatste in rij en zorgt voor een dekkende structuur van VDAB - GIP’s langsheen de Vlaams-Nederlandse grens.