Economie

4 September 2018

Nieuwe fietstunnel open voor eerste schooldag

Iedereen maakt zich op voor de eerste schooldag. Ook op de werf aan de Heisbroekweg in Sint-Katelijne-Waver is er hard gewerkt om klaar te zijn tegen 1 september. Dit weekend opent namelijk de nieuwe fietstunnel langs de Heisbroekweg. De fietstunnel zorgt ervoor dat fietsers veilig onder de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein kunnen rijden.

Ontsluiting voor nieuw bedrijventerrein

Tussen de R6 en het fort van Sint-Katelijne-Waver ontwikkelt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen een nieuw bedrijventerrein voor de agrosector, 'Veiling Zuid' genaamd. “Dit bedrijventerrein richt zich specifiek op de agro-industrie en zal de regio rond Sint-Katelijne-Waver zowel nationaal als internationaal nog meer op de kaart zetten als dé groentetuin van Europa”, zegt Ludwig Caluwé, voorzitter POM Antwerpen en gedeputeerde voor Economie en Landbouw.

Om het bedrijventerrein vlot bereikbaar te maken legde de POM samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een volledig nieuwe toegangsweg aan die via een rotonde aansluit op de Heisbroekweg (N105). Om die nieuwe weg veilig te kunnen kruisen, werd ook een fietstunnel gebouwd. De rotonde werd in juli al opengesteld.  De fietstunnel opent op 1 september.

Fietstunnel voor veilige fietsroute

Met de aanleg van een fietstunnel is gekozen voor optimale veiligheid en comfort voor fietsers. Fietsers komen niet in conflict met ander verkeer waardoor ongevallen worden vermeden. Bovendien moeten ze niet stoppen om over te steken waardoor ze vlot en comfortabel kunnen blijven rijden. Eva Van den Bossche van Wegen en Verkeer: “Vlaanderen investeert in totaal 1,2 miljoen euro in dit project. Hiermee ondersteunen we niet alleen de economische groei in de regio, maar stimuleren we ook veiliger en vlotter verkeer. Want enkel door comfortabele en veilige fietsverbindingen te voorzien kunnen we meer mensen overtuigen de fiets te nemen en niet in de file te gaan staan.”

De fietsverbinding langs de Heisbroekweg is een veel gebruikte fietsweg tussen de kernen Elzestraat en Pasbrug-Nieuwendijk en het Centrum, onder meer door leerlingen van Hagelstein en Sint-Ursula-Instituut. Zij zullen  opnieuw langs een veilige route en zonder omweg naar school kunnen fietsen.

Open voor eerste schooldag.

Met het nieuwe schooljaar in aantocht was het dus van belang dat de fietsers al van de tunnel konden gebruik maken. En ook al is het nog even wachten totdat de tunnel helemaal afgewerkt is, het belangrijkste is nu dat de vele fietsers weer zonder omweg naar school kunnen. Helemaal klaar is de tunnel nog niet. Eandis kan pas in oktober de vaste verlichting plaatsen. Omdat het uiterst belangrijk is dat de tunnel en bijgevolg de hele fietsverbinding op de eerste schooldag zou open zijn, heeft Eandis tijdelijke verlichting geplaatst.