Economie

Miniatuurvoorbeeld
18 January 2018

Ludwig te gast in magazine Ondernemers

In het eerste nummer van Ondernemers van de fusiekamer Voka-Kamer van Koophandel Mechelen - Kempen is gedeputeerde Ludwig Caluwé te gast met zijn blik op het economisch leven in de provincie Antwerpen. Uiteraard licht hij ook toe hoe hij met zijn economisch beleid inzet op innovatie, stimuleren van ondernemerschap en ruimte voorzien om te ondernemen. Lees hieronder de bijdrage van Ludwig.

Te gast - Ondernemers januari 2018

2018 wordt een jaar met vele uitdagingen. Ook al komen er in het najaar verkiezingen aan, ze zijn nooit mijn favoriete periode. Liever werk ik aan dossiers en probeer ik zaken op het terrein aan te pakken, dan te verzeilen in campagnes met grote woorden, maar kleine daden. We moeten in de eerste plaats trachten om de economische groei, die is ingezet, te verduurzamen en voort te zetten. En dat voor ons allemaal in een veranderende omgeving.

Terwijl jullie kennismaken met Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, is de jaarwisseling ook voor de provincie Antwerpen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Sinds 1 januari zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden. De vele uitzonderingen tonen echter aan dat de provincie, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, effectief een belangrijke rol heeft gespeeld en zal blijven spelen. Daar waar de provincie in het verleden de leidende rol heeft opgenomen, blijken sommige gemeenten en steden nu niet over de mogelijkheden te beschikken om het over te nemen. En Vlaanderen toont soms weinig interesse omdat het te lokaal is.

We zetten des te meer fors in op de grondgebonden aangelegenheden. Met Economie, Landbouw, Innovatie en Internationale Samenwerking heb ik de voorbije jaren het belang ervan benadrukt. Met tal van initiatieven zet ik binnen deze domeinen sterk in op werken en ondernemen in de eigen regio.

De provincie Antwerpen is nog steeds een sterke economische regio, nationaal en internationaal. Met 28% van de Vlaamse bevolking zorgen we voor 32% van het totale binnenlands product in Vlaanderen. We blinken uit in de speerpuntsectoren chemie en life sciences, bouw, creatieve industrie, detailhandel, logistiek en agrocomplex.

Ook de economische omgeving is veranderd, want innovatie en duurzaamheid zijn meer dan ooit sleutelwoorden. Een groot aantal bedrijven in onze provincie prijkt in de top 50 van meest innovatieve bedrijven. We proberen die innovatie door te trekken in al onze speerpuntsectoren.

Met onze detailhandelscoaches streven we naar een slim, vernieuwend en innovatief detailhandelsbeleid in onze steden en gemeenten. Er lopen bijvoorbeeld trajecten in de stadsregio Turnhout en Bonheiden.

En je zou het misschien niet verwachten, maar er is geen enkele sector die zo snel verandert en innoveert als de land- en tuinbouw. Het agrocomplex bevat 1/5de van de ondernemingen en zelfstandigen in onze provincie, en vermoedelijk in Kempen en Mechelen nog meer. Met onze nieuwe melkveestallen op Hooibeekhoeve in Geel zetten we nog meer in op actuele onderzoeken. Voor de agro-industrie ontwikkelen we met de POM Antwerpen in Sint-Katelijne-Waver Veiling Zuid, een bedrijventerrein vlakbij de veiling specifiek voor deze sector.

Economie draait om mensen, ook in de provincie Antwerpen. We blijven inzetten op een goede match tussen arbeidsmarkt en onderwijs, onder andere met de TRANSIT-schoolverlatersdagen. We bieden steun aan tal van projecten, zoals de Vliegende Startersbrigade en mini-ondernemingen, om het ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren.

We besteden ook aandacht aan de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend werken nog behoorlijk complex. In verschillende grensinfopunten kunnen deze grenswerkers en ondernemers uit het grensgebied nu terecht voor alle informatie.

Antwerpen is en blijft een provincie met hele sterke troeven. Die moeten we volop blijven uitspelen. Ook in 2018 en de komende jaren wil provincie Antwerpen op economisch vlak een streekmotor zijn.