Economie

8 February 2017

Jongeren maken kennis met diepe geothermie

Op de Balmatt-site in Mol is het startschot gegeven voor een nieuw jaar van klasbezoeken aan het eerste diepe geothermie project in de Kempen. Vorig jaar bezochten in totaal 1600 leerlingen in het kader van STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) de site. Op dit moment zijn er al vijftig klassen – goed voor 1250 leerlingen – ingeschreven voor de nieuwe jaargang.

Diepe Geothermie biedt onze regio een unieke bron van duurzame warmte en elektriciteit’, zegt Ludwig Caluwé. ‘Het is daarom bijzonder interessant voor studenten om kennis te maken met deze toekomstgerichte technologie.’

De boortorens op de Balmatt-site in Mol mogen dan wel verdwenen zijn, dat wil niet zeggen dat de werkzaamheden rond het diepe geothermie project stilliggen. ‘De volgende fases zijn in volle voorbereiding’, vertelt Agnes Bosmans, directeur Human Resources & Algemene Diensten bij VITO. ‘Waar de activiteiten zich het voorbije anderhalf jaar vooral ondergronds afspeelden, verhuizen die nu naar de bovengrond. De komende weken en maanden worden warmtewisselaars en pompen geïnstalleerd, een geothermiecentrale gebouwd en een warmtenet aangelegd naar de terreinen van SCK en VITO. Eens operationeel zal de centrale naast de gebouwen van SCK en VITO, 20.000 gezinnen en heel wat bedrijven van warmte en elektriciteit voorzien.’

Lees hier de toespraak

Lees hier het persartikel

Toekomst in techniek

Door studenten in contact te brengen met de energiewinning van de toekomst, maken VITO, GoodPlanet, Voka – KvK Kempen, KOGEKA en de provincie Antwerpen jongeren warm voor techniek. ‘Onze arbeidsmarkt heeft nood aan goed opgeleide technische profielen’, weet Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen. ‘Op de Balmatt-site ontdekken leerlingen van alle leeftijden het nieuwe energieconcept. Ze maken kennis met de gebruikte technieken en kunnen heel wat werktuigen bekijken en aanraken. Hopelijk tonen we hen op deze manier dat er toekomst zit in technische opleidingen.’

Werkgelegenheid

Want diepe geothermie zal een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van onze provincie en vanuit de Kempen een pioniersrol vervullen binnen het veranderende Vlaamse energielandschap. ‘De geothermiecentrale op de Ballmat-site kan de vierde grootste uit Europa worden en dus van enorm belang zijn voor onze toekomstige generaties’, besluit gedeputeerde Ludwig Caluwé. ‘Het is belangrijk onze jeugd hier zo vlug mogelijk vertrouwd mee te maken. Geothermie en warmtenetten brengen werkgelegenheid met zich mee en het is dus belangrijk dat onze jongeren hiervoor opgeleid zijn.’