Economie

24 April 2018

Hoogstraten schakelt provinciale detailhandelscoach in

De stad Hoogstraten werkt binnenkort haar strategisch commercieel plan af. Alvorens dat definitief goed te keuren, wordt het doorgelicht door een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen. Hij zal o.a. de grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart brengen. Hoogstraten is de 33e gemeente die een beroep doet op de provinciale dienstverlening inzake detailhandelscoaching.   Hoogstraten heeft een heel eigen dynamiek als winkelstadje. Dat heeft veel met haar ligging te maken. "Hoewel er vanuit de Noorderkempen actief wordt gewinkeld in shoppingsteden Breda en Antwerpen, heeft de Vrijheid een interessant aanbod van speciaalzaken, boetieks en kwaliteitsvolle horecazaken die ook veel Nederlanders over de vloer krijgen", stelt burgemeester Tinne Rombouts vast. "Het evenwicht moet goed bewaakt worden. De stad heeft vandaag relatief weinig last van leegstand in vergelijking met de rest van Vlaanderen, met minder dan 6% over de hele stad, en in het centrum zelfs amper 4%. Maar dat kan snel veranderen in het huidige winkellandschap. Het is dus belangrijk om een beleid te voeren dat daar rekening mee houdt."

Doorlichting strategisch commercieel plan

Het stadsbestuur al enkele jaren voor een kernversterkende aanpak waarbij handelszaken in de periferie niet zomaar overal worden toegelaten. De stad wil ook versnippering van het aanbod in het centrum tegengaan.

Burgemeester Tinne Rombouts: "Die aanpak is in een strategisch commercieel plan gegoten. Vooraleer dat definitief aan de gemeenteraad voor te leggen willen we onze plannen laten doorlichten door een detailhandelscoach van de provincie. Hij doet dat samen met een stuurgroep waarin de schepenen en ambtenaren van middenstand, lokale economie en ruimtelijke ordening zetelen." Die stuurgroep is intussen voor de tweede keer samengekomen.

Grensoverschrijdende klantenbewegingen in kaart brengen

Detailhandelscoach Ben Op de Beeck onderzoekt momenteel hoeveel ontwikkelingsruimte er nog is in functie van de vraag in regio. Een belangrijke factor zijn de klantenstromen tussen Hoogstraten en Nederland. De provincie verzamelt al bijna tien jaar data over detailhandel in onze gemeenten, brengt daarover jaarlijks nieuwe Feitenfiches uit en maakt impactanalyses van nieuwe retailontwikkelingen op de koopstromen. "Dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht van vraag en aanbod op Belgisch grondgebied", zegt Ludwig Caluwé. "De coach zal voor Hoogstraten nu ook de grensoverschrijdende klantenbewegingen zo goed mogelijk in kaart brengen. Vooral de attractie van Nederlanders naar het bourgondische Vlaanderen: over welke percentages spreken we dan en wat zegt dat over het huidig marktevenwicht?" De coach zal een aantal aanbevelingen formuleren op basis waarvan de stad haar ambities en beleid eventueel kan bijsturen.

Ludwig Caluwé: “Ons provinciaal beleid gaat in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten uit van een kernversterking. We willen op die manier onze handelskernen en dorpscentra levendig houden. Dit strookt met hoe veel gemeenten hun kern zien, want ondertussen heeft al bijna de helft van de steden en gemeenten in onze provincie een coachingtraject detailhandel met ons opgezet. Hoogstraten is de 33ste gemeente."