Economie

30 April 2019

Hoe kunnen bedrijven gezamenlijk mobiliteitsproblemen aanpakken?

Voor ondernemers is het van cruciaal belang dat werknemers vlot van en naar het werk geraken. Op bedrijventerreinen loont het daarom de moeite om te kijken hoe mobiliteitsproblemen gezamenlijk kunnen worden aangepakt. De mogelijkheden die zich aandienen zijn legio: carpoolen, fietsdelen, fietskluizen aan tramhaltes…, maar welke zijn aangewezen en welke net minder?
De bedrijventerreinverenigingen kunnen een rol opnemen in dit verhaal, samen met andere nuttige partners.

Omdat POM Antwerpen sterk gelooft in de meerwaarde van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen bedrijventerreinen en hun stakeholders, hielden zij een netwerkbijeenkomst rond duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen op 30 april in Wilrijk. Zowel publieke als private partners kwamen aan het woord met bruikbare tools en interessante getuigenissen. 
Dit evenement kaderde  in het kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement (BTM), ondersteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.