Economie

15 October 2014

Het streekpact 2014-2018: een sterk engagement voor de Antwerpse regio

Op 15 oktober 2014 lanceerde RESOC Antwerpen haar streekpact in het majestueuze Centraal station van Antwerpen, in het bijzijn van lokale besturen en sociale partners uit de regio. Het streekpact kwam tot stand door een bundeling van deze krachten en wil een toekomstvisie zijn op de sociaaleconomische ontwikkeling van het arrondissement Antwerpen. Arbeidsmarkt, economie en mobiliteit vormen de speerpunten van het streekpact. Gedurende deze legislatuur (tem 2018) wil het streekpact een bijdrage leveren aan de toekomst voor de regio Antwerpen via concrete acties en doelstellingen.

Voorsprong nemen in tijden van crisis

Werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale besturen, het provinciebestuur van Antwerpen, de VDAB en andere partners binnen arrondissement Antwerpen werkten een krachtige toekomstvisie uit voor de komende vijf jaar.

Meer dan een miljoen mensen leven, werken, vieren, spelen, ontmoeten, ondernemen, consumeren, ontspannen in de regio Antwerpen.

Diversiteit en uitdagingen gaan hand in hand. Het streekpact wil zich dan ook met haar krachtige toekomstvisie op sociaaleconomische ontwikkeling niet focussen op de stad Antwerpen of de gemeenten afzonderlijk, maar beklemtoont de grootstedelijke context van het arrondissement.

Efficiënter inspelen op interlokale en regionale noden

Het streekpact kiest uitdrukkelijk om te werken rond 3 centrale thema’s: arbeidsmarkt, ruimte voor ondernemen en mobiliteit. Samenwerking is binnen de drie centrale thema’s de sleutel tot succes. Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Werkloosheid, ongekwalificeerde uitstroom, gebrek aan ruimte om te ondernemen zijn al lang geen zuiver stedelijke fenomenen meer. Structurele regionale afstemming moet een hefboom zijn om binnen de bestaande bevoegdheidsverdeling efficiënter te kunnen inspelen op lokale en regionale noden en zo visie te vertalen in engagement en concrete actiepunten.
 

Naar concrete actiepunten

Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie in de provincie Antwerpen en voorzitter van RESOC Antwerpen ziet het streekpact als een uitgangspunt voor toekomstige acties.: “Het opstellen van een ambitieus en krachtig streekpact ligt nu achter ons. Het uitwerken van onze prioriteiten, de realisatie van onze doelstellingen en het opstarten van acties, daar ligt onze uitdaging vandaag. Alleen zo kunnen we de impact genereren die nodig is om de sociaaleconomische ontwikkeling van de Antwerpse regio te stimuleren”.

In drie werkgroepen zullen de verschillende stakeholders nu de regiovisie vertalen naar concrete doelstellingen en acties in de legislatuur 2014-2018. Die werkgroepen kwamen recent een eerste keer samen.