Economie

19 October 2017

Helft gemeenten doet beroep op 'detailhandelscoach'

De detailhandelssector is de grootste werkgever in de provincie Antwerpen, maar het aantal handelszaken blijft dalen. Om de gemeenten te steunen in hun detailhandelsbeleid, zet de provincie Antwerpen sterk in op informatie en overleg, gespecialiseerde analyses, advies op maat en begeleiding op het terrein zelf.

Ludwig Caluwé: “Wij streven als provincie naar een slim en vernieuwend detailhandelsbeleid in onze steden en gemeenten. Daarvoor schakelen we op het terrein onze detailhandelscoaches in. We kiezen resoluut voor de toekomst met inzet op een versterking van de handelskernen, een toegankelijk buurtaanbod en het tegengaan van versnippering en verlinting dankzij een selectief locatiebeleid. Het is de rol van de coach om te onderzoeken op welke manier een beleid ontwikkeld kan worden op maat van de gemeente. Dat beleid moet gunstige voorwaarden scheppen voor nieuwe, lokale initiatieven en de bestaande zaken optimale kansen bieden.”

Ook de gemeente Bonheiden wil de detailhandel in de dorpskernen van Rijmenam en Bonheiden een boost geven en krijgt daarbij de hulp van een detailhandelscoach van provincie Antwerpen. Deze coach zal de gemeente begeleiden bij het uittekenen en uitvoeren van haar detailhandelsbeleid.