Economie

13 February 2020

Groene long 'Het Ven' heropent na fikse opknapbeurt

Jarenlang lag het ven, op het Grobbendonkse industriegebied er vervuild en overwoekerd bij. Tot een aantal bedrijven in de buurt er genoeg van hadden. Met een subsidie voor duurzame acties op bedrijventerreinen van POM en Provincie Antwerpen maakten ze er weer mooi stukje toegankelijke natuur van. Het gemeentebestuur zal het opgeknapte ven voortaan structureel onderhouden.

Ludwig Caluwé: “De provincie ondersteunt initiatieven waar, door de samenwerking tussen bedrijven en overheden, bepaalde bedrijfsprocessen veranderen, het milieu minder wordt belast of de ruimte efficiënter wordt gebruikt. Het ven in Grobbendonk is een buitenbeentje in de lijst maar dan in positieve zin. Het is ook een initiatief dat navolging verdient.”

"Het Ven moet een groene long worden op het bedrijventerrein. Het kan de werknemers van de omliggende bedrijven ook aanzetten om te lopen of te wandelen", zegt Dirk Boeckx van Group Suerickx, trekker van het project. "Op een deel van de poel worden vissers toegelaten, maar zwemmen is verboden.”

Sport Vlaanderen laat drie nieuwe looproutes vertrekken aan het ven en aan de straatkant werd een kleine parking aangelegd. Het wandelpad dat naast en via bruggetjes ook over het ven loopt, werd aangepakt. Langs de waterplas verschenen zitbanken. Bij het ven is ook een insectenhotel geplaatst.

Het ven, zeg maar een waterplas omgeven door bomen, bestaat al enige tijd. Het perceel werd in 1995 aangekocht door het gemeentebestuur van Grobbendonk op initiatief van twee lokale n atuurverenigingen, de Bouwelse Milieuvereniging en de IJsvogel. Samen met de scouts voerden die er tal van beheers- een aanplantingswerken uit. “Een paar jaar geleden lag het meertje er vooral vervuild en overwoekerd bij”, zegt Katty Geeraerts van Voka Lokaal Kempen West.