Economie

2 October 2018

Duurzaam alternatief: De Fiets-o-strades

Laat ons hopen dat er nog mooie nazomerdagen komen om te kunnen fietsen, maar ook in de week nemen steeds meer mensen de fiets. Ze maken vaak gebruik van de fiets-o-strades. Die zorgen mee voor een oplossing van de mobiliteitsproblemen.
We gaan daar verder op inzetten om regio's met elkaar te verbinden. Zo wordt er naast verbindingen vanuit Antwerpen naar Mechelen, Essen en Lier, ook gewerkt aan Brasschaat-Brecht, Hemiksem-Boom, enzovoort.