Economie

30 June 2020

De ‘6 van de Kempen’ slaan de handen in elkaar voor lokale economie

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent bijna 100.000 euro steun toe aan het project ‘De 6 van de Kempen’. De gemeenten Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout willen onder die noemer de lokale economie versterken. Ze zullen samen inspanningen leveren om met een ‘couleur locale’ meer nieuwe bezoekers naar de handelskernen te halen.

Meer dan ‘de stille Kempen’

Voor kleinere steden en gemeenten is het niet altijd gemakkelijk om zich als handelscentra te profileren met grote steden in de buurt. De leegstandscijfers liggen er ook vaak hoger. In de schaduw van steden als Antwerpen of Eindhoven zijn de 6 shoppingkernen Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals Hoogstraten, Mol en Turnhout daar een sprekend voorbeeld van. Voor hen is het cruciaal om onderlinge concurrentie te mijden, maar de krachten te bundelen en zich op commercieel vlak te profileren. Om dat te bereiken is samenwerking tussen handelaars en andere ondernemers onontbeerlijk.

De lokale besturen hebben in het verleden samen met de dienst economie van de provincie Antwerpen en met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij een strategisch commercieel plan uitgewerkt om de handelskernen te versterken. Voor elke gemeente werd het specifieke DNA in kaart gebracht. Voor Geel gaat het om hogescholen en spin-offs, voor Heist-op-den-Berg om de evenementensector, voor Herentals om (jonge) makers en ambachtslui, voor Hoogstraten om de land- en tuinbouwsector, voor Mol om de toeristische sector (in het bijzonder de uitbaters en onderaannemers van recreatiedomeinen) en voor Turnhout om stripmakers, spelontwerpers en de grafische sector. Het is duidelijk dat de Kempen helemaal niet zo stil zijn als velen in Vlaanderen denken.

Meer dan stiltezoekers en natuurliefhebbers

De 6 gemeenten willen nu een volgende stap zetten. Dat betekent dat ze meer als geheel naar buiten willen komen en het bezoekerspotentieel niet beperken tot stiltezoekers en natuurliefhebbers. De gemeenten geloven dat ze het lokale ondernemerschap kunnen versterken door nieuwe doelgroepen aan te trekken. Daarvoor zal per gemeente een analyse worden opgemaakt om welke doelgroepen het kan gaan en op welke manier wij benaderd kunnen worden.

De specifieke behoeften van die doelgroepen zal worden onderzocht en wat er nodig is om hen in het kernwinkelgebied te krijgen. De bedoeling is ook om bevragingen te doen bij bijvoorbeeld studenten, toeristen, spel- en stripliefhebbers, creatievelingen en fijnproevers over hun wensen. De kernen moeten versterkt worden door innovatieve en creatieve vormen van ondernemerschap aan te trekken. Daarvoor is overleg nodig tussen handelaars en andere ondernemers om samen naar inspiratie te zoeken. Enkele voorbeelden zijn: hoe krijg je recreanten uit Mol van aan de meren naar het centrum of op welke manier kunnen de bekende land- en tuinbouwproducten van Hoogstraten in het centrum gepromoot worden.

Meer gezamenlijke communicatie

De ‘6 van de Kempen’ zullen een gezamenlijke communicatiestrategie en identiteit ontwikkelen. Naast lokale communicatie zal er ook naar communicatie op de aangrenzende regio in Nederland gekeken worden, met bijzondere aandacht voor sociale media.

Voor dit project kent Vlaams minister van Economie ruim 92.500 euro steun toe. Die komt bovenop de 185.000 euro steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De projectpartners (provincie en gemeenten) dragen zelf ook 185.000 euro bij. De provincie Antwerpen neemt de coördinatie op zich.

Gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé : “Eenheid in verscheidenheid is de strategie van ‘De 6 van de Kempen’. Het aangename belevingsklimaat in de regio wordt versterkt door de unieke troeven van de deelnemende steden en gemeenten nóg meer uit te spelen. Door streekidentiteit te koppelen aan hun lokale DNA kunnen de handelaars in Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout zich beter in de kijker werken, zowel bij de eigen inwoners als bij de vele bezoekers uit binnen- en buitenland.”

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met deze Vlaamse Regering willen we de lokale economie versterken. Het is belangrijk dat de consument de weg vindt naar de lokale handelaar en ondernemer. Deze coronatijden beklemtonen nog eens dat belang. Het is een goede beslissing van ‘De 6 van de Kempen’ om niet enkel de stille Kempen in de verf te zetten, maar ook de troeven op het vlak van handel in de centra van Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout. Deze gemeenten kiezen ervoor om samen aan hetzelfde zeel te trekken, als één Kempens geheel naar buiten komen en zo een unieke shoppinglocatie te creëren om nieuwe klanten aan te trekken.”