Economie

10 September 2018

Conceptstreets blazen winkelstraten nieuw leven in

5 lokale besturen (Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Mol en Hoogstraten) en de provincie Antwerpen bundelen de krachten in een nieuw Europees project Straat in het vizier. Het doel van dit project is de versterking van het kernwinkelgebied. In elke deelnemende stad of gemeente wordt één winkelstraat een ‘conceptstreet’ of ‘proefstraat’ waarin alle actoren samen allerlei acties op het getouw zetten om hun winkelstraat uniek, gezond en leefbaar te houden.

Niet alleen de provincie maar ook veel lokale besturen in onze provincie zetten zich dagelijks in om het winkelaanbod in hun gemeente te ondersteunen en te versterken. Een degelijk en divers aanbod is immers van levensbelang voor de leefbaarheid van iedere handelskern.  

In het nieuwe project Straat in het vizier werkt de provincie Antwerpen samen met Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Mol en Hoogstraten. Het doel van het project is om winkelstraten (nieuw) leven in te blazen. In elke deelnemende stad/gemeente wordt één straat tot een zogenaamde conceptstreet uitgeroepen.Alle betrokkenen (handelaars, eigenaars, bewoners, ontwikkelaars, lokale overheid, provinciebestuur, middenveldorganisaties, externe experts,…) steken de koppen bij elkaar om samen op zoek te gaan naar een nieuwe en unieke identiteit voor de straat, rekening houdend met de couleur locale. Samen stippelen ze ook een parcours met acties uit om die identiteit uit te dragen.
 

“De kracht van dit project ligt in de samenwerking,” licht gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé toe. “Alle betrokkenen gaan samen op zoek naar antwoorden op vragen als: welke winkels en andere functies heeft de straat nodig? Wat maakt deze straat uniek? Hoe vermarkten we die nieuwe identiteit en welke acties kunnen voor extra beleving zorgen?”

Lerend netwerk

Het project start in september en loopt tot mei 2020. In die tijd komen de 5 deelnemende lokale besturen geregeld samen om ideeën, tips, ervaringen en acties uit te wisselen. De coördinatie berust bij de provincie Antwerpen. Voor de provincie is Straat in het vizier een voorbeeldtraject, waarmee ze later ook andere steden en gemeenten kan begeleiden, die op zoek zijn naar een nieuw verhaal voor hun winkelstraten.

Met dit soort projecten maakt de provincie haar rol als streekmotor helemaal waar,” stelt gedeputeerde voor Europese samenwerking Peter Bellens. “Bovendien is dit nog maar eens het bewijs dat Europa geen ver-van-mijn-bed-show is, maar ook voor de ontwikkeling van de Kempen een belangrijke partner is.”

Het project Straat in het vizier injecteert maar liefst € 1.225.000 in de Kempense lokale economie. Daarvan wordt € 490.000 gesubsidieerd door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincie Antwerpen past € 328.000 bij. De lokale besturen van Geel, Herentals, Heist-op-den-Berg, Mol en Hoogstraten investeren elk om en bij € 80.000 in het project (samen € 407.000).

Vijf unieke conceptstreets

In Geel is de Nieuwstraat geselecteerd. Schepen voor lokale economie Pieter Verhesen: “Samen met partners wil Geel maximaal inzetten om zich sterker te profileren als winkel-belevingsstad. Hiervoor zal enerzijds het EFRO-project Straat in het vizier als hefboom gebruikt worden en anderzijds het versterken van het centrummanagement.

In Heist-op-den-Berg gaat het over de Bergstraat. Schepen Nand Blauwens, bevoegd voor lokale economie: “Onze gemeente Heist-op-den-Berg stapte in dit project omdat wij van mening zijn dat onze centrale winkelstraat, de Bergstraat, een unieke uitstraling heeft en we deze ook wensen te behouden. We willen inzetten op de mix van kleinschalige winkeltjes in combinatie met de ketens (die wel als trekker kunnen fungeren) om zo een karaktervolle straat te blijven uitbouwen.”

In Herentals is de Zandstraat geselecteerd. Jan Michielsen, schepen voor lokale economie en middenstand: “Het stadsbestuur van Herentals is zeer tevreden met de ondersteuning door provincie Antwerpen om extra dynamiek te krijgen in de Zandstraat. De volgende drie jaar houden we ons vizier gericht op versterking van deze winkelstraat. We ontwikkelen er een incubatiecentrum om nieuwe ondernemers aan te trekken en in samenwerking met alle handelaars van de Zandstraat zetten we in op meer beleving.”

In Hoogstraten wordt de Vrijheid gekozen. Marc Haseldonckx, schepen voor middenstand en horeca: “Als stadsbestuur Hoogstraten zijn we onder begeleiding van de provincie Antwerpen, mee ingestapt in het project omdat we aan de Vrijheid  een duidelijke identiteit van winkelstraat in combinatie met woonstraat willen geven. De Vrijheid kent een aanbod aan kwaliteitsvolle winkels gekoppeld aan een bloeiende horeca, met gelukkig weinig leegstand. We willen de aantrekkingskracht van het winkelcentrum versterken maar ons ook focussen op bereikbaarheid en verkeersveiligheid zodat het er aangenaam vertoeven is. In de klankbordgroep zullen middenstand en horeca mee betrokken worden om een actieplan uit te werken.

In Mol wordt de winkelas Statiestraat-Laar de conceptstreet. Kathleen Deckx, schepen voor lokale economie: “Mol ontwikkelde de afgelopen legislatuur met alle betrokkenen een kernversterkingsplan. Dit plan bevat tal van uiteenlopende acties. Deze acties variëren van verfraaiing van het Centrum met extra groen en straatmeubilair tot en met spraakmakende promotiecampagnes zoals ‘Helden van hèt Shoppingcentrum’ of wervingsacties voor startende ondernemers. Met ‘Probeer een Winkel’ stimuleren we mensen op een directe en originele manier om in onze handelskern een winkel of horecazaak op te starten. Straat in het vizier biedt ons de unieke kans om het uitgestippelde pad verder te bewandelen, waarbij we onze inspanningen nog willen verhogen. Extra middelen, ideeën en strategieën zijn altijd meer dan welkom!”