Economie

14 September 2017

Chinese delegatie leert bij over afvalverwerking, duurzaam bouwen en landbouw

Het Antwerpse provinciebestuur verwelkomt op 14 september enkele delegaties van de Chinese provincie Shaanxi. Zij zullen van 13 tot 16 september verschillende organisaties en bedrijven bezoeken die bezig zijn met afvalverwerking, duurzaam bouwen en landbouw.

De Chinese delegatie bestaat uit een cleantechdelegatie (schone energie) en een landbouwdelegatie. In beide delegaties zitten zowel afgevaardigden van de overheid als van bedrijven. Voor beide delegaties is een apart programma voorzien.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Internationale Samenwerking: “In China zijn overheidscontacten nog altijd zeer belangrijk. Als provincie hebben we ginds een partner van hetzelfde niveau, hoewel Shaanxi met haar 206.000 km² 38 miljoen inwoners telt. Onze uitstekende contacten met Shaanxi staan ter beschikking van Antwerpse instellingen, zoals de Universiteit en de haven, en Vlaamse bedrijven. Het gaat niet om een éénmalige losstaande gebeurtenis, maar kadert in een langdurige samenwerking.”

Partnerschap

De provincie Antwerpen heeft al 32 jaar een partnerschap met de provincie Shaanxi. Dit is ontstaan naar aanleiding van een investering van Janssen Pharmaceutica in die regio. De provincies Antwerpen en Shaanxi willen met hun samenwerking de beide economieën versterken en uitwisseling tussen bedrijven promoten. Vooral in minder evidente, belangrijke domeinen zoals landbouw en schone energie.

Cleantechdelegatie

Op 14 september bezoekt de cleantechdelegatie verschillende bedrijven rond afvalverwerking in Antwerpen zoals de Hooge Maey en Umicore. Op 15 september trekt de delegatie naar Kamp C in Westerlo, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en verbouwen. Voor cleantech is het al het tweede bezoek bij Kamp C dit jaar.

Landbouwdelegatie

Vorig jaar organiseerde de provincie Antwerpen in samenwerking met Flanders Investment & Trade een landbouwmissie naar China. Nu komen de toen bezochte bedrijven en de Dienst Landbouw hier op bezoek. Deze landbouwdelegatie komt op 14 september meer te weten over voedselveiligheid en mestverwerking in België. Ze kunnen van gedachten wisselen met experts van het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel. Vrijdag 15 september leert de delegatie bij over de verwerking van meststoffen (vergisting, hergebruik…) tijdens bezoeken aan Groep Op De Beeck (Kallo), Quirijnen (Brasschaat) en Biolectric (Temse).