Economie

1 March 2018

Antwerpse leerlingen oefenen bouwtechnieken in en op de Oosterweelwerf

Werkplekleren op of nabij een bouwwerf is een doeltreffende manier om schoolse kennis om te zetten in de praktijk.

Daarom organiseert Talentenwerf regelmatig educatieve oefenmomenten waarbij leerlingen hun bouwcompetenties versterken in een realistische omgeving, zoals de huidige Antwerpse infrastructuurwerken. Op dit moment nemen scholen deel aan de bekistingsdagen op de IJzerlaanwerf, onder het viaduct van de R1, vlakbij de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal.

Ludwig Caluwé: "De klassieke schoolbank is niet meer voldoende om een vak onder de knie te krijgen. Van dichtbij kunnen meemaken, ervaren en zien wat er zich in de praktijk afspeelt op de werkvloer, en vooral wat er van jou wordt verwacht als toekomstige medewerker is een sterke motivator en stimulator om jongeren een concreet inzicht te geven op de huidige én toekomstige arbeidsmarkt."

Waarom leren op de werf?

Dat mobiliteitswerven niet alleen hinder meebrengen maar ook opportuniteiten bieden, zag Talentenwerf meteen. Coördinator van Talentenwerf, Dieter Carré: “Talentenwerf en de bouwheer, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, zijn in het verleden overeengekomen om maatschappelijke meerwaarde te creëren op deze werven. In nauwe samenwerking met de aannemers worden stages, opleidingen en tewerkstelling gerealiseerd. De werven zijn er, ze gaan nog fors uitbreiden en ze gaan heel lang duren. Dat is de realiteit. Talentenwerf schept er kansen voor onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook voor de bedrijven. Want zij hebben uiteindelijk personeel nodig. Om de Oosterweelverbinding te realiseren, bijvoorbeeld. Het moment is aangebroken om hier volop gebruik van te maken.”

Marc Van Peel, schepen van werk: “Wegenwerken verbeteren niet alleen de weginfrastructuur, het versterkt ook de mensen die letterlijk aan die weg timmeren. Leerlingen die op de werf kennismaken met een job zoals bekister zien de meerwaarde van werkplekleren, net als bedrijven die toekomstige medewerkers op de werf zelf kunnen aanwerven. Daarom zetten we met stad Antwerpen onze schouders onder dit project.”

Werfbezoeken, training en kennisoverdracht

Werkzoekenden, leerlingen en leerkrachten konden de IJzerlaanwerf het voorbije anderhalf jaar bezoeken om de verschillende fases van de werf te observeren en bepaalde technieken van nabij te zien, zoals de bekistingswerken aan de onderdelen van de fietsbrug. Zo krijgen ze een volledig beeld van een bepaald beroep, maar ook van de sector. Ze zien allerlei technische hoogstandjes en indrukwekkende technieken die deel uitmaken van de werf, zoals de toepassing van onderwaterbeton in het nieuwe IJzerlaankanaal of het intrillen van damwanden met de grote kraan.

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB "De leerlingen krijgen op deze manier de kans om de vaardigheden die ze leerden in hun opleiding te verdiepen en toe te passen op een echte werkvloer. Werkplekleren is dan ook de ideale leervorm om echt competenties te verwerven en te verankeren, niet alleen voor leerlingen maar ook voor werkzoekenden."

Ook scholen van het voltijds en deeltijds bouwonderwijs die ingetekend hebben voor de bekistingsdagen van dit voorjaar hadden deze werf al meermaals bezocht, tijdens verschillende fases. Via de nieuwsbrieven maakt Talentenwerf dergelijke leerkansen bekend. Voor het opleidingsproject rond bekisting tekenden deze scholen in:

Vooraleer de leerlingen zelf aan de slag gaan, moesten de leerkrachten van de verschillende scholen een opleiding “Train De Trainer” te volgen. Een professional gaf eerst instructies aan leerkrachten, die de verse kennis op hun beurt doorgaven aan hun leerlingen. Hiervoor huurde Talentenwerf een instructeur in van Doka, een bekende producent van bekistingsmaterialen. Hij trainde de leerkrachten. Nu is het aan de leerlingen, en velen volgden reeds de tweedaagse opleiding bekisten, met praktijkoefeningen met Doka-materiaal, plan lezen, bekisting, bewapening en werken met een hijswerktuig. Aansluitend zijn er telkens werfbezoeken met de focus op de indrukwekkende bekistingswerken aan de fietsbrug.

Om oplossingen te vinden voor het grote tekort aan specifieke kandidaten in economische sectoren in Antwerpen, bundelen stad Antwerpen, VDAB, provincie Antwerpen en sectororganisaties hun kennis en expertise in talentenhuizen. Er bestaat een talentenhuis voor de sector bouw, industrie, haven en logistiek, onderwijs en zorg.

Elk talentenhuis is een unieke samenwerking. Elke partner zet experten en middelen in om het tekort aan kandidaten in de sector op te lossen.