Economie

27 April 2018

Antwerpen vormt het toneel voor Chinees-Europese samenwerking

Op  vrijdag 27 april 2018 vond in de Antwerpse binnenstad de tweejaarlijkse business conferentie “THE ANTWERP FORUM - Linking Business between China and Europe” plaats. Zoals de naam doet vermoeden, brengt dit event Chinese en Europese zakenlui samen, om uitwisselingen en samenwerking te stimuleren. De eendaagse conferentie is een initiatief van POM Antwerpen en de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel. Zij krijgen hiervoor de steun van Antwerp Management School en de provincie Antwerpen.

Ludwig Caluwé: “De provincie Antwerpen hecht veel belang aan samenwerking, zowel binnen onze regio, als daarbuiten. Door jarenlang te investeren in de zusterrelaties met de Chinese regio’s Shaanxi en Chongqing, kunnen we nu de Antwerpse bedrijven ondersteunen door hen in contact te brengen met ons netwerk aan bedrijven en overheidsorganisaties.

Verschillende delegaties uit de Chinese regio’s Chongqing, Jilin, Shaanxi en Tianjin reisden eerder deze week reeds af naar Antwerpen. Zij brachten in de afgelopen dagen al enkele bezoeken aan onder andere de haven van Antwerpen, Flanders Cleantech Association en de site van BlueGate. Op donderdagavond worden alle 40 vertegenwoordigers uit China ontvangen voor een exclusieve receptie op het Havenhuis.

THE ANTWERP FORUM werd voor het eerst georganiseerd in 2011 en is reeds aan de vierde editie toe. 

Tijdens lezingen, academische uiteenzettingen, panel-debatten en break-out sessies worden de aanwezige ondernemers en managers geïnspireerd door toonaangevende business cases en doen ze nieuwe inzichten op over verschillende aspecten van zaken doen in en met China.

In de afgelopen 2 jaar heeft China talrijke veranderingen en hervormingen gekend, zowel op politiek als economisch vlak. Binnen het thema ‘Will China take the lead? And what's in it for Europe?’ gaan we dit jaar dieper in op wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn voor Chinees-Europese samenwerking in sectoren als cleantech, toerisme of digitale innovatie en nieuwe technologieën, binnen het kader van de recente Chinese hervormingen die het wereldtoneel hertekenen,” aldus voorzitter van de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel Bernard Dewit.

Concrete voorbeelden en ervaring van bedrijven staan centraal op THE ANTWERP FORUM. Bedrijven als H. Essers, Horsten International en Chinese technologiereus DJI, dé marktleider in drone-technologie voor consumenten, inspireerden de aanwezigen met een inzicht in hun expertise.

China is niet langer de zogenaamde ‘fabriek van de wereld’. Uiteraard worden een groot aantal van de producten waar we dagdagelijks mee in aanraking komen nog steeds geproduceerd in China, maar dat is lang niet meer alles. Steeds meer producten worden nu ook in China ontwikkeld en ontworpen. Een bedrijf als DJI uit Shenzhen, het Sillicon Valley van China, is daar een uitstekend voorbeeld van”, vertelt Luc Broos, algemeen directeur van POM Antwerpen.

De concrete bedrijfsverhalen worden aangevuld met een academische analyse van de handels- en investeringsstromen tussen China en Europa, gebracht door Antwerp Management School, en officiële speeches van hoogwaardigheidsbekleders als Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx, Europees commissaris Eric Phillipart en viceburgemeester LU Kehua van de Chinese grootstad Chongqing.