Economie

13 November 2018

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS.

Eind oktober rondde ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. het project CONNECTING THE DOTS af. Via dit EFRO-project werd gedurende 2 jaar cross-sectorale samenwerking gestimuleerd tussen de creatieve industrie en andere sectoren in de provincie Antwerpen. Met cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd het netwerk van creatieve ondernemers verder uitgebreid en werden meer dan 30 cocreatietrajecten met kmo’s gerealiseerd.

In deze trajecten gaan kmo’s samen met creatieve experten op zoek naar innovatie. Ze creëren nieuwe economische opportuniteiten, nieuwe producten en diensten waarmee ze zich terug sterker kunnen positioneren tussen de concurrentie. CONNECTING THE  DOTS is een project van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., Stad Mechelen, Stad Turnhout en de impactorganisatie BLENDERS.

Een netwerk van creatieve ondernemers

Door zorgvuldig uitgekozen thema’s of net algemene onderwerpen te programmeren tijdens events, spreekt ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. zowel specifieke doelgroepen als een breed publiek aan. APBCoffees en APBCafés leggen de focus op bedrijfsmodellen, innovatie en co-creatie. Themacafés werken rond innovatie in verschillende economische sectoren. Tijdens de SprekersAcademie leren ondernemers een sterke en inspirerende pitch of keynote brengen.

De afgelopen 2 jaar werden er 39 netwerkevents in Antwerpen, Mechelen en Turnhout georganiseerd en deelden 55 sprekers hun inzichten tijdens een SprekersAcademie. De facebookgroep ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is opgezet als een inclusief platform waar nu al meer dan 2000 creatieve ondernemers actief participeren en mee het nut van deze community bepalen. Ook werden 70 creatieve professionals die nationaal of internationaal een prijs wonnen, erkend als Award Winning Designer. Een videocampagne zette al deze winnaars in de kijker die tegelijkertijd voorbeelden zijn voor de drijvende kracht van de creatieve economie.

Matchmaken van ondernemers uit traditionele sectoren en creatieve professionelen

Kmo’s die hun concurrentiekracht willen versterken of behouden, moeten proactief innoveren. De technologische groei, de digitale revolutie en de wetgeving die verandert, zijn maar enkele redenen waarom business modellen maar ook producten en diensten onder druk komen staan. Het project CONNECTING THE DOTS. benadrukt de meerwaarde van een samenwerking met een creatieve professional om innovatieve oplossingen uit te werken. Meer dan 30 kmo’s uit de provincie Antwerpen erkenden de nood om te innoveren en startten een cocreatietraject. Uniek is dat ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. de deelnemende kmo steeds matcht met een creatieve expert, die de uitdaging van buitenaf kan analyseren en zonder voorkennis van de sector vernieuwende ideeën genereert. De voorbije 2 jaar werden 700 kmo’s geïnspireerd en geïnformeerd over de meerwaarde van creatieve expertise.

Het faciliteren van kruisbestuivingstrajecten

De kruisbestuiving zit in het introduceren van een nieuwe denkwijze in de kmo: van productdenken naar systeemdenken. Een creatief expert is ijzersterk in systeemdenken en helpt om obstakels weg te nemen, nieuwe business-opportuniteiten in het vizier te brengen en scherp te stellen. Die modellen leiden tot innovatie en dat is de sleutel tot proactief werken aan een sterke concurrentiekracht.

“Door de bedrijven in onze regio de kans te bieden om deel te nemen aan dit soort innovatietrajecten, kunnen we als provincie de groei van lokale spelers stimuleren. Met de toenemende globalisering blijft het ook in de toekomst belangrijk dat we onze bedrijven maximaal ondersteunen om op tal van gebieden te vernieuwen en innoveren.” aldus gedeputeerde voor economie en innovatie, Ludwig Caluwé.

Schepen voor economie, Caroline Bastiaens: “Antwerpen bruist van de creativiteit, dat hebben de kmo’s die deelnamen aan het cocreatietraject aan den lijve mogen ondervinden. Ze werden bijgestaan door experts in branding, productontwikkeling, strategisch design, …”

“Ook in Turnhout werd door de verschillende acties extra focus gelegd op innovatie en het versterken van de ondernemers in de regio. Een sterke ondernemersbasis geeft zuurstof aan de economie en creëert werkgelegenheid, waar we blijvend aandacht voor moeten hebben om de welvaart in onze regio te vrijwaren.”, meent schepen voor lokale economie en innovatie, Luc Hermans.

Schepen van economie Katleen Den Roover, vult aan: “Het EFRO-project ‘ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Connecting The Dots’ heeft ons de mogelijkheid geboden voor de realisatie van creatief-economische kruisbestuivingen. Zo hebben we de uitwisseling tussen creatieve en traditionele sectoren vergroot. Binnen het project is de Mechelse voedingsbodem voor creatief ondernemerschap verder aan de oppervlakte gekomen. Daarnaast zijn de vele partners in Mechelen verder bewust geraakt van het creatieve potentieel. Concreet ondersteunden we in Mechelen activiteiten binnen de Artenova-site, waar kunstenaars en creatieve ondernemers elkaar versterkten. Ook vonden twee sprekersacademies plaats, twee kruisbestuivingstrajecten en de Recitylize-dag in het kader van 5 jaar Mest. Op dit laatste event werd aandacht besteed aan creatieve invullingen in steden van tijdelijke sites."

Blijvend stimuleren van cocreatietrajecten

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. en haar partners hebben heel wat expertise opgebouwd in het matchen en faciliteren van cocreatietrajecten en wil die ervaring blijven inzetten om kmo’s te inspireren om dit boeiend traject af te leggen ter versterking van hun concurrentiekracht. Kmo’s die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met ANTWERP. POWERED BY CREATIVES en het magazine gratis aanvragen om zich te laten inspireren door verhalen over deze trajecten.

Over ANTWERP. POWERD BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS.

CONNECTING THE DOTS. is een project van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., stad Mechelen, stad Turnhout en BLENDERS dat het accent legt op de meerwaarde van cross-sectorale samenwerking. Kmo’s uit traditionele industrieën worden in contact gebracht met ondernemers uit creatieve sectoren om innovatie te stimuleren. Het project werd gefinancierd door eigen inbreng van de partners en financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met 520.654,44 euro subsidie.
ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is een samenwerkingsverband tussen provincie Antwerpen, stad Antwerpen, De Winkelhaak, Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, Sint-Lucas Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool.