Economie

16 May 2019

60 adviseurs GrensInfoPunt krijgen erkenning

Op een feestelijke conferentie op 16 mei in Antwerpen ontvingen de eerste 60 adviseurs uit het grensgebied een erkenning als Adviseur GrensInfoPunt (GIP) Vlaanderen-Nederland. Ze bezitten de nodige kennis om burgers en bedrijven, die over de Vlaams-Nederlandse grens willen werken of ondernemen, te informeren. De dienstverlening van de GrensInfoPunten kwam tot stand in een driejarig Interreg-project, en wordt vanaf 1 juni duurzaam verdergezet in de grensstreek.

Voormalige, huidige of toekomstige grensarbeiders en werkgevers kunnen in de GrensInfoPunten terecht voor gratis basisinformatie over wonen en werken aan de andere kant van de grens. Werken over de grens betekent voor velen een ideale job in eigen streek met weinig fileleed. De keuze voor zo’n werksituatie moet echter goed geïnformeerd gebeuren, want de wetgeving van verschillende landen loopt soms gelijk op maar kan ook enorm verschillen.

Het vrij verkeer van werknemers is een belangrijke verworvenheid van de Europese Unie. Initiatieven zoals de GIP’s moeten ervoor zorgen dat de arbeidsmobiliteit voor de individuele burger ook fair kan verlopen. Een werknemer mag immers niet benadeeld worden door het feit dat hij of zij gebruikt maakt van het recht om in een ander Europees land aan de slag te gaan”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie van de provincie Antwerpen.

De GIP-adviseurs volgden een aanvullende opleiding rond de thema’s sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht, diploma-erkenning en arbeidsbemiddeling, telkens specifiek in een grensoverschrijdende context België-Nederland.

Uitreiking van het certificaat aan een aantal adviseurs GrensInfoPunt

Duurzame verderzetting en financiering

Het GIP-netwerk kwam tot stand binnen het project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland, met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland. De helft van de investering van circa 2,5 miljoen euro werd gedragen door de GIP-organisaties, netwerkpartners en cofinancierders. Europa paste via het Interreg-programma de andere helft bij met EFRO-middelen.

Dit project eindigt op 1 juni 2019, maar de uitbating van de GIP’s wordt duurzaam voortgezet. Aan Vlaamse zijde neemt VDAB de dienstverlening met reguliere middelen op in haar aanbod voor werkzoekenden en werkgevers. De Belgische en Nederlandse vakbonden boden deze dienstverlening aan grensgangers al langer aan en blijven die ook met eigen middelen verder zetten.

Gedeputeerde Caluwé toont zich alvast tevreden over deze duurzame verderzetting. “We hebben met de provincie Antwerpen zeer actief meegewerkt aan de uitbouw van dit netwerk van GIP’s langs de Vlaams-Nederlandse grens omdat we het essentieel vinden dat onze burgers en bedrijven in de grensstreek geen nadeel ondervinden van de grens. Dat de GIP’s vanaf 1 juni duurzaam worden ingebed in ons grensgebied, en niet langer afhankelijk zijn van projectmiddelen, komt de grensoverschrijdende tewerkstelling ten goede”.

Een specialistisch backoffice netwerk

Grensoverschrijdende arbeidssituaties zijn vaak complex. Aanvullend aan de dienstverlening van de GIP’s hebben de partners daarom een netwerk met nationale back office instanties uitgebouwd. Dat zijn de landelijke overheidsinstanties die wettelijk bindende uitspraken over het dossier van de individuele grensganger kunnen doen. Aan Belgische zijde gaat het om de rijksdiensten RVA, RSZ, RIZIV, FPD en FONS. In Nederland is er het Bureau voor Belgische Zaken van de SVB voor alle takken van sociale zekerheid en met Team GWO is er zelfs een tri-nationale Belgisch-Nederlands-Duitse belastingdienst aangehaakt bij het netwerk.

Grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking

Uit cijfers van de Europese Commissie van september 2017 blijkt dat grensstreken in Europa gemiddeld tussen de 2 en 8% regionale economische activiteit mislopen door belemmeringen veroorzaakt door de grens.  Een tweede doelstelling van het project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland was daarom het faciliteren en bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Partners als VDAB en UWV Werkbedrijf, maar ook de Nederlandse gemeenten, vonden elkaar dankzij het project steeds in het wegvagen van de grens als belemmering voor de arbeidsmarkt. Zowel werknemers als werkgevers uit de grensstreek verkleinen immers gevoelig de “vijver” met potentiële vacatures of kandidaten door met de rug naar de grens te staan.

Cijfers grensarbeid Vlaanderen-Nederland

In juni 2017 telde het RIZIV, dat statistieken bijhoudt over het aantal grensgangers tussen België en Nederland, een kleine 12.000 inkomende grensarbeiders vanuit Nederland naar België. Ruim 32.000 inwoners van België maken de omgekeerde beweging en zijn in Nederland aan de slag. In Nederland publiceerde het CBS recent cijfers uit 2016 waaruit dan weer blijkt dat er toen 40.000 inwoners van België in Nederland werkten. De cijfers kunnen verschillen, afhankelijk van wie wordt meegeteld als grensganger. Het totale aantal actieve, werkende grensgangers tussen beide landen situeert zich dus ergens tussen de 45.000 en 50.000.

Alle locaties en contactgegevens van GrensInfoPunten staan op de site https://grenzinfo.eu/nl/. Met  de zoekfunctie vindt u eenvoudig een GIP in uw buurt.

Een voorstellingsfilmpje download je hier: https://mediastock.vdab.be/#/detail/8161

Voor meer info over een partnerorganisatie in het GIP-netwerk, kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het Vlaams-Nederlandse GIP-netwerk: