Economie

7 January 2019

1.800.000 miljoen subsidie voor zes nieuwe strategische projecten

Joke Schauvliege, CD&V Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 1.800.000 miljoen euro in zes strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. De subsidie betreft een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en moet de actoren in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

Het project 'Baanbrekend winkelen – clustering als hefboom voor de herstructurering van steenwegen: case N10' ingediend door de Provincie Antwerpen werd geselecteerd door een commissie van deskundigen en krijgt 300.000 euro.

De provincie Antwerpen wil aan de slag gaan met de ruimte- en mobiliteitsproblematiek van retail en detailhandel die langs de Vlaamse steenwegen op ongecoördineerde manier ruimte innemen en een verzadiging van de wegcapaciteit als gevolg hebben.

Met dit project wil men de detailhandel langs de N10 tussen Lier en Aarschot herstructureren op basis van een recente, reeds opgemaakte intergemeentelijke visie. Deze visie geeft aan op welke locatie welke vorm van detailhandel gewenst is en waar niet. Het project wil deze zones ontwikkelen, zodat de steenweg ‘ontlint’ wordt en retailers geoptimaliseerde locaties aangeboden kunnen worden. Een beter ruimtegebruik en een beperktere mobiliteitsimpact zullen bijkomende positieve gevolgen zijn.

In een samenwerkingsverband tussen gemeenten, betrokken retailers en eigenaars wil men een collectieve business case, een masterplan en een actieprogramma opzetten.

“Met dit ambitieuze programma voor een typisch Vlaamse problematiek zal dit project een voorbeeld vormen in een vernieuwende, ingrijpende aanpak voor een meer kwalitatieve en duurzame omgeving”, aldus minister Schauvliege.

Ludwig Caluwé: "Tijdens het congres ‘Baanbrekend winkelen’ op 11 juni werd een actieprogramma voorgesteld om de verrommeling van baanwinkels langs steenwegen zoals de N10 Lier-Aarschot te stoppen."