In de pers

28 May 2013

VILT: Proefbedrijf Pluimveehouderij start bouw nieuwe stallen

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel gaf landbouwgedeputeerde Ludwig Caluwé het startsein voor de bouw van twee nieuwe stallen. "De pluimveesector is een belangrijke economische speerpuntsector in de provincie Antwerpen. Daarom investeren we ook als provincie in het praktijkcentrum dat nu 20 jaar bestaat", vertelt Caluwé. De nieuwe stallen zijn ontworpen om "oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van morgen".

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is gestart met de bouw van nieuwe pluimveestallen die in de lente van 2014 in gebruik worden genomen.

De investering van vijf miljoen euro wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de pluimveesector. De nieuwe leghennen- en vleeskippenstal zijn ultramodern en uniek in hun soort. Ze bevatten tal van innovaties die niet alleen het dierenwelzijn maar ook de milieuvriendelijkheid sterk verbeteren.

Zo zullen beide proefstallen uitgerust zijn met een klimaatregelingssysteem dat energiezuinig is en emissieonderzoek toelaat. De stallen worden ook uitgerust met een nieuw ventilatieconcept dat de ammoniakemissie tot een minimum beperkt. Gedeputeerde Caluwé - bevoegd voor landbouw, innovatie en economie - voorspelt dat reductie van veehouderijemissies één van de grootste uitdagingen wordt voor de toekomst. Kostenbesparing is al twee decennia een klassieker in de onderzoeksprioriteiten.

Dankzij de capaciteitsvergroting - er komen 20.000 vleeskippen en 23.000 leghennen bij - komen er extra onderzoeksmogelijkheden. "Om in het praktijkonderzoek een pluimveestal enigszins na te bootsen, moet je al gauw met een groep van 2.000 of 3.000 dieren werken", legt Johan Zoons, directeur van het proefbedrijf, uit.

De oude vleeskippenstal blijft bestaan. Een extra stal verdubbelt het aantal dieren zodat er meer statistisch vergelijkingsmateriaal voorhanden zal zijn. In de leghennenstal zal gewerkt worden met drie verschillende huisvestingssystemen (verrijkte kooien en twee volièresystemen). Zowel de leghennen- als vleeskippenstallen zullen 12 proefafdelingen met afzonderlijke temperatuurregeling tellen. Om zoveel mogelijk open te staan voor geïnteresseerden en ook om transparant te zijn naar de consument zullen er bezoekersgangen achter glas voorzien worden.

Ludwig Caluwé is overtuigd van de toekomst van de pluimveehouderij in onze regio maar toont zich erg bewust van de uitdagingen voor intensieve veehouderij. "De bevolkingsdichtheid zal hier steeds toenemen. Er komen dus meer consumenten, maar zij zijn ook burgers voor wie thema's zoals dierenwelzijn belangrijk zijn. Daarom is het Proefbedrijf Pluimveehouderij er voor producent én consument, om die laatste kwaliteitsvol en betaalbaar kippenvlees en eieren te garanderen."

Blijf op de hoogte van de bouw van de nieuwe stallen via de blog van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.