Caluweetjes

16 March 2016

Slapende’ aanvullende pensioenen

Vanaf januari 2016 zullen gepensioneerden automatisch verwittigd worden van het bestaan van eventueel nog ‘slapende’ aanvullende pensioenen, aldus CD&Vster Sonja Becq. Vanaf begin 2016 zou de databank aanvullende pensioenen operationeel en toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners.

Er is een veiligheidsmechanisme ingebouwd zodat vzw SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens) op zoek gaat wanneer de begunstigde van het aanvullende pensioen niet onmiddellijk terug te vinden is. Heel wat mensen hebben slapende aanvullende pensioenen. Die zogenaamde “slapers” zijn mensen die van werk veranderd zijn en hun aanvullend pensioen niet hebben meegenomen naar een volgende werkgever.

Het ‘slapende bedrag’ valt niet onder de minimumrendementsgarantie. Vaak is er ook geen overlijdensdekking, d.w.z. dat bij overlijden van de begunstigde, ook erfgenamen geen pensioenreserve ontvangen. Het recente akkoord van de Groep van 10 (belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale partners) zal door de regering onverkort uitgevoerd worden en voorziet in een overlijdensdekking voor nieuwe slapers. Zo wordt voor de toekomst aan dit euvel verholpen.