Caluweetjes

17 December 2014

Rechtzetting Caluweetje dd. 29/10 ivm voorlopig rijbewijs

Helaas moeten wij melden dat er enkele van de beweringen niet helemaal correct waren in dit Caluweetje: hierbij de juiste info:

-De wetgeving van de rijbewijzen categorie B is veranderd op 3 februari 2014

- Wie een voorlopig rijbewijs bezit, afgeleverd voor 3 februari kan zolang het voorlopig rijbewijs geldig is een praktijkexamen afleggen, dus ook al is het theorie-examen langer dan 3 jaar geleden.

-Is het voorlopig rijbewijs afgeleverd na 3 februari (duplicaat of verandering van 36 mnd naar 18 mnd of omgekeerd) kan men enkel een praktijkexamen afleggen indien het theorie-examen nog geldig is (3jaar). Is het theorie-examen niet meer geldig kan men door een nieuw theorie-examen af te leggen nog steeds een praktijkexamen afleggen met dit voorlopig rijbewijs zonder naar de rijschool te moeten.

-Enkel kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs niet meer geldig is dienen 6 uur praktijkles te volgen en met de rijschool een praktijkexamen af te leggen.

-Wie niet naar de rijschool wil kan ook 3 jaar wachten, opnieuw theorie-examen afleggen en opnieuw met een voorlopig rijbewijs starten.