Caluweetjes

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

19 March 2014

Meldpunt 1702 nu ook via e-mail bereikbaar

Wie vragen heeft over geweld, misbruik en mishandeling kan elke weekdag tussen 9u en 17u telefonisch terecht op het nr. 1712.

De werking en de bereikbaarheid van dit meldpunt worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. Op een vraag van CD&Vster Katrien Schryvers antwoordde CD&V minister Jo Vandeurzen dat het meldpunt 1712 nu ook bereikbaar is via e-mail.

“Een goede zaak,” vindt Schryvers, “de bereikbaarheid van het meldpunt wordt zo niet meer beperkt tot de werkweek.” Belangrijk is wel dat er heldere afspraken zijn over dossiervorming, uitwisseling van gegevens en het beroepsgeheim. Een hulpverlening via chat wordt nu onderzocht.

De bereikbaarheid en kindvriendelijkheid van het meldpunt werd uitdrukkelijk opgenomen in het voorstel van resolutie dat op initiatief van Katrien Schryvers werd ingediend. Het voorstel bouwt verder op de aanbevelingen die een panel van experten formuleerde in een rapport over de aanpak van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen.

Een belangrijk element in de resolutie is het uitwerken van mediarichtlijnen, bijv. een verplichte verwijzing naar het meldpunt 1712 na elk programma over geweld of misbruik van kinderen en jongeren.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.