Caluweetjes

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

19 March 2014

Meldpunt 1702 nu ook via e-mail bereikbaar

Wie vragen heeft over geweld, misbruik en mishandeling kan elke weekdag tussen 9u en 17u telefonisch terecht op het nr. 1712.

De werking en de bereikbaarheid van dit meldpunt worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. Op een vraag van CD&Vster Katrien Schryvers antwoordde CD&V minister Jo Vandeurzen dat het meldpunt 1712 nu ook bereikbaar is via e-mail.

“Een goede zaak,” vindt Schryvers, “de bereikbaarheid van het meldpunt wordt zo niet meer beperkt tot de werkweek.” Belangrijk is wel dat er heldere afspraken zijn over dossiervorming, uitwisseling van gegevens en het beroepsgeheim. Een hulpverlening via chat wordt nu onderzocht.

De bereikbaarheid en kindvriendelijkheid van het meldpunt werd uitdrukkelijk opgenomen in het voorstel van resolutie dat op initiatief van Katrien Schryvers werd ingediend. Het voorstel bouwt verder op de aanbevelingen die een panel van experten formuleerde in een rapport over de aanpak van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen.

Een belangrijk element in de resolutie is het uitwerken van mediarichtlijnen, bijv. een verplichte verwijzing naar het meldpunt 1712 na elk programma over geweld of misbruik van kinderen en jongeren.