Caluweetjes

2 May 2013

Geen woekerprijzen meer bij doorverkoop tickets

Eindelijk is er een wettelijke regeling voor het doorverkopen van sport- en concerttickets.

In de commissie Bedrijfsleven werd het voorstel van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh gestemd. “De consument zal niet langer woekerprijzen moeten betalen voor een avond cultuur of sport.”Voortaan zal het verboden zijn een ticket door te verkopen aan een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke prijs van het ticket, deze zal nl. moeten vermeld worden op het toegangsbewijs.

Ook de georganiseerde doorverkoop, de doorverkoop vóór de start van de officiële verkoop, en de doorverkoop van tickets waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest (vb. tickets die men gewonnen heeft) worden verboden.

De koper van het doorverkochte ticket is gerechtigd om het verschil tussen de prijs die hij heeft betaald en de oorspronkelijke prijs van het ticket van de betrokken doorverkoper terug te vorderen. Overtredingen worden gestraft met een geldboete van 250 euro tot 10.000 euro. De opsporing en vaststelling van overtredingen zal gebeuren door de ambtenaren van de FOD Economie.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.