Caluweetjes

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

5 February 2014

Een betere bescherming tegen ontslag tijdens palliatief verlof

Wie ontslagen wordt in zijn periode van ouderschapsverlof heeft wettelijk recht op het loon dat hij zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Ook wie zijn werk deeltijds hervat na een periode van arbeidsongeschiktheid heeft bij ontslag recht op een opzeggingsvergoeding die overeenkomst met het "lopende loon" voor volledige arbeidsprestaties.

Uit een arrest van het Grondwettelijk Hof blijkt dat wie ontslagen wordt in de periode dat hij/zij palliatief verlof opneemt, ook recht moet hebben op een opzegvergoeding dat gebaseerd is op het loon van een voltijdse tewerkstelling. Het is discriminerend om die vergoeding te baseren op de periode van verminderde tewerkstelling.

Een wettelijke regeling ontbreekt echter tot op heden. CD&V Kamerlid Nahima Lanjri vroeg aan de minister van werk om dringend initiatief te nemen om deze redenering van het Grondwettelijk Hof wettelijk te verankeren en de bepalingen in verband met het palliatief verlof te corrigeren. Met zo'n aanpassing zijn er geen discussies meer mogelijk en zal iemand die palliatief verlof opneemt dezelfde opzegvergoeding krijgen als iemand die om niet-dwingende persoonlijke redenen zijn of haar arbeidsprestaties verminderd.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.