Caluweetjes

13 September 2018

Benieuwd wat de provincie Antwerpen in samenwerking met jouw gemeente doet?

De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen zijn we groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen.

De kracht van de provincie is dat ze over de gemeentegrenzen heen trekker kan zijn. Samen met alle 70 gemeentes, bedrijven en organisaties werken we aan een streek waar het goed leven is. We zetten initiatieven in gang voor een betere mobiliteit, een duurzame ruimtelijke planning, het beheer van waterlopen, een sterke economie, innovatie landbouw, het bewaren van erfgoed, het onderhoud van recreatiedomeinen en groenparken, het uitwerken van fiets- en wandelnetwerken, … Kortom: we zetten samen dingen in gang en creëren ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.