2004 - 2009

6 December 2006

Tussenkomst tijdens de bespreking van de actuele interpellatie tot de heer Yves Leterme, ministerpresidentvan de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de samenhang binnen de VlaamseRegering na het uiteenvallen van het kartel tussen CD&V en N-VA (voorlopige versie)

...

De heer Ludwig Caluwé: Mevrouw de voorzitter, leden van de regering, collega’s, we hebben net de oppositieleider gehoord, die, zoals we dat konden verwachten, eerst een overzicht heeft gegeven van de binnenlandse pers, maar er voor het overige weinig aan heeft toegevoegd, tenzij zijn wensdromen.

We hadden uiteraard verwacht dat de oppositie over een aantal gebeurtenissen van de voorbije week zou interpelleren. Maar de vraag blijft in welke mate dat hier in het Vlaams Parlement aan bod moet komen. (Rumoer)

De voorbije week heeft het me gestoord dat uit de ministerraad werd gepraat en op een insinuerende manier – en het cynisme en sarcasme in de Wetstraat en aan het Martelaarsplein zijn soms groot – dingen werden gezegd. Dat is fout en ik denk dat men dat best niet doet, want het tast de verstandhouding en de collegialiteit binnen de regering aan. Maar dat is dan ook de enige reden waarom hier over deze aangelegenheid geïnterpelleerd moet worden.

Ik zou ook wat cynisch de vraag kunnen stellen wat er gebeurd is. Half oktober is de meerderheid in dit parlement van 85 naar 84 leden gegaan, en sinds de voorbije week bestaat die meerderheid opnieuw uit 85 leden. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is en wil er hier buiten graag uitvoerig over discussiëren, maar het gaat over twee partijen die praten over de vraag of ze bij de komende federale verkiezingen al dan niet in kartel aan de verkiezingen zullen deelnemen, zoals ze de voorbije weken en maanden in tal van gemeenten de discussie gevoerd hebben of ze al dan niet in kartel zullen deelnemen aan de verkiezingen.

Ik heb nergens in de werkzaamheden van de voorbije week van deze Vlaamse Regering kunnen zien dat dit dossier een invloed heeft.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen: Mijnheer Caluwé, uw minister van Buitenlands Beleid heeft een reis, die hij naar eigen zeggen niet onbelangrijk vond, geschrapt wegens de crisis in de Vlaamse Regering. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Ludwig Caluwé: Wegens discussies die te maken hebben met zijn partij, maar om geen enkele andere reden.

Laten we de zaken eens op een rijtje zetten, want het gaat niet over de federale verkiezingen die binnen enkele maanden zullen plaatsvinden. De Vlaamse Regering bestaat vandaag uit drie partijen – want ik tel ook spirit mee – die deel uitmaken van de federale meerderheid en uit twee partijen die deel uitmaken van de federale oppositie. Toen Yves Leterme twee en een half jaar geleden eraan begon, voorspelde iedereen dat hij grote problemen zou krijgen en dat het een onmogelijke opdracht zou zijn. Wat stellen wij vandaag vast? Dat van de Vlaamse Regering wordt gezegd dat ze goed bestuur levert. Wij stellen vandaag vast dat in de peilingen 73 percent van de bevolking vertrouwen heeft in de regering. Dat percentage halen we niet in het parlement. We hebben dus meer vertrouwen bij de bevolking dan binnen het parlement. Dat gebeurt omdat deze regering een goed regeerakkoord heeft gesloten. Dat werkt ze systematisch af, ook op moeilijke punten, wanneer iets ingaat tegen de federale regering of tegen de Franstaligen. We zullen straks over de Vlaamse Wooncode stemmen, waar de Franstaligen moord en brand over schreeuwen. Ik heb deze morgen in het debat vastgesteld dat de meerderheid de Wooncode wil goedkeuren, ondanks het feit dat dat voor sommige van onze collega’s misschien problemen oplevert binnen de federale engagementen die ze zijn aangegaan. Ik heb vandaag geen enkele reden om te denken dat de Vlaamse Wooncode straks niet door de hele meerderheid zal worden goedgekeurd.

Dit is voor ons de graadmeter waarop we deze regering verder zullen beoordelen. Regeert ze verder? Voert ze systematisch het regeerakkoord uit op de goede manier zoals ze dat al heeft gedaan? Zorgt iedereen ervoor dat de verstandhouding en collegialiteit in deze ploeg bewaard blijft? Zorgt men ervoor dat heel de meerderheid op een loyale manier achter dit regeerakkoord blijft staan? Wij zien
geen enkele reden om daar vandaag aan te twijfelen. We zeggen dan ook: laat ons verder gaan op de ingeslagen weg. (Applaus bij CD&V en de N-VA)

...