In de pers

31 May 2013

VILT: Proefbedrijf Pluimveehouderij doet al 20 jaar onderzoek

De eerste steenlegging van de nieuwe stallen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel valt samen met de 20e verjaardag van het praktijkonderzoekscentrum. "Het proefbedrijf is als een gids doorheen de steeds veranderende omgeving", zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. Absoluut hoogtepunt was de verwijdering van de legbatterij (in 2002), tien jaar voor dit wettelijk verplicht werd.

De voorbije 20 jaar is het Proefbedrijf Pluimveehouderij uitgegroeid tot een nationaal en internationaal gerespecteerd praktijkcentrum dat gekend is voor zijn vooruitstrevend onderzoek. Door het vroegtijdig afstoten van de legbatterijen kon het proefbedrijf alternatieve huisvestingssystemen uitgebreid testen en pluimveehouders informeren en voorbereiden op de verplichte omschakeling in 2012. Ander baanbrekend onderzoek leidde onder meer tot een verbetering van de eikwaliteit en een reductie van het energieverbruik.

Met de bouw van de nieuwe stallen maakt het bedrijf een doorstart en maakt het zich klaar voor een nieuwe periode van baanbrekend onderzoek. Zij doet dat voor een sector die 500 miljoen euro omzet genereert en negen procent van de totale Vlaamse landbouwomzet realiseert. Geel is niet toevallig de thuisbasis want de provincie Antwerpen telt de meeste pluimveebedrijven, toeleveranciers én afnemers.

Directeur Johan Zoons noemt 2013 vanwege het 20-jarig bestaan een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het proefbedrijf. Drie andere data staan in zijn geheugen gegrift: 1993 vanwege de ingebruikname van de vleeskippenstallen, in 1995 werden de leghennenstallen bevolkt en 2010 bracht een naamsverandering. Het Proefbedrijf voor de veehouderij - ooit waren er nog grotere plannen voor de site in Geel - kreeg de huidige naam die de lading beter dekt.

Doorheen de jaren verschuifden de accenten in het praktijkonderzoek. In de jaren '90 waren alleen economische thema's, kostprijsbeheersing op kop, van tel. Door het mestactieplan en de VLAREM-wetgeving werden milieuthema's vanaf 1993 belangrijk. In de jaren 2000 werd gefocust op voedselveiligheid, duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn.

"De dioxinecrisis in 1999 was een scharniermoment voor de intensieve pluimveehouderij", aldus Zoons. De afschaffing van de legbatterijen in 2012 ziet hij als een minstens even grote uitdaging voor de sector. "Praktijkonderzoek is zaken uittesten alvorens ze op bedrijven toegepast worden. Zo behoeden we pluimveehouders voor onnodige risico's", legt Zoons uit hoe het proefbedrijf de sector helpt om horden te nemen.

Naar aanleiding van de 20e verjaardag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij werd een fotoboek gemaakt. Behalve foto's die een beeld schetsen van de laatste 20 jaar wordt daarin de geschiedenis van het proefbedrijf beschreven. "We zeggen daarin ook waar de toekomst ligt en laten stakeholders aan het woord", aldus Zoons. "Typerend voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij is dat het verhaal langs alle kanten wordt belicht", meent gedeputeerde Caluwé.

Meer weten? Bestel het fotoboek via info@proefbedrijf.provant.be of bezoek de website www.proefbedrijf.be.