In de pers

18 June 2013

VILT: Dairyman-project inspireert Europese melkveehouderij

Als afsluiter van het Europese Dairyman-project ontving de Hooibeekhoeve in Geel een internationale delegatie van onderzoekers en voorlichters.

Het project liep sinds 2009 en focuste op een duurzame melkveehouderij door efficiëntere benutting van grondstoffen en betere samenwerking tussen verschillende stakeholders. 120 Europese bedrijven namen deel.

Op de Hooibeekhoeve in Geel, het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, gewassen en plattelandsontwikkeling, verzamelde een internationaal publiek van onderzoekers en voorlichters zich voor een laatste keer in het kader van het Dairyman-project. Tijdens de afgelopen vier jaar streefde het onderzoeksproject via interregionale samenwerkingsverbanden naar een milieuvriendelijke en economisch vitale melkveehouderij in Noordwest-Europa.

De Hooibeekhoeve maakt deel uit van een netwerk van 120 vooruitstrevende melkveebedrijven in de verschillende deelnemende regio’s die dienen als voorbeeld voor lokale landbouwers. Tijdens het bezoek werden de recente investeringen voor meer dierenwelzijn en milieukwaliteit op de Hooibeekhoeve nog eens uitgebreid in de kijker gezet. Zo zijn er de ecoroosters en een mestrobot, die enerzijds de luchtuitwisseling tussen de mestkelder en de stal sterk verminderen en anderzijds de klauwgezondheid verbeteren.

Om het dierenwelzijn te verbeteren, werd een rond ligboxenplein met flexibele boxafscheidingen aangelegd. Ook buiten de stallen worden verschillende vernieuwde technieken toegepast. Zo werd het maïsveld dit jaar aangelegd volgens de ‘strip-till’-techniek. Deze methode biedt meerdere voordelen en houdt in dat de bodem enkel bewerkt wordt in de rij waar de maïs komt te staan. Ook proeven rond weidevernieuwing, grassoorten en -mengsels en mestsoorten kwamen aan bod.