In de pers

Vragen voor Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne

13 May 2014

Het Nieuwsblad en De Standaard: Nieuwe stallen voor proefbedrijf pluimvee

Het Geelse provinciaal Proefbedrijf Pluimveehouderij heeft twee nieuwe stallen officieel in gebruik genomen. In totaal beschikt het Proefbedrijf nu over vier stallen voor 37.600 vleeskuikens en 31.000 leghennen.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): 'Met de opening van deze nieuwe stallen zetten we een grote stap voor het toekomstig praktijkonderzoek. We kunnen vele, nieuwe parameters onderzoeken en vergelijken op grote schaal. Bovendien kunnen de onderzoeken ook vaker herhaald worden in de tijd. Door dit onderzoek onder te brengen in ultramoderne stallen, kunnen we niet alleen antwoorden zoeken die vandaag leven in de sector, maar ook anticiperen op toekomstige regelgeving en uitdagingen.'

Proefbedrijf Pluimveehouderij zoekt voortdurend naar een subtiel evenwicht tussen minder kosten, betere investeringen en rendement. (mph)