In de pers

2 June 2016

Het Laatste Nieuws: Nieuwste landbouwmachines op Graslanddemo

De Hooibeekhoeve in Geel vormt op 23 juni het decor voor de Graslanddemo, een grote openluchtbeurs waar je meer dan 90 landbouwmachines aan het werk kan zien.

De Graslanddemo richt zich voornamelijk naar melkveehouders uit onze streek en Vlaanderen, omdat zij de nieuwste technieken om hun grasvelden in te zaaien en te kunnen maaien, gedemonstreerd krijgen. Maar liefst 91 machines van 21 verschillende merken zijn ingeschreven.

Het gamma omvat maaiers, schudders, harken, opraapwagens, ronde balenpersen en grootpakpersen, wikkelaars, combinaties persen / wikkelaars en hakselaars. Voor wie niet actief is in de landbouwwereld lijken die namen misschien Chinees, maar toch kan de beurs voor hen ook interessant zijn. "Er zitten opvallende machines tussen. Sommige zijn zelfs vijftien meter lang. Dus als je geïnteresseerd bent in auto's of machines in het algemeen, is het wel heel indrukwekkend om zo'n machine aan het werk te zien", zegt Gert Van De Ven van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen.

De Graslanddemo moet de toekomst voor de melkveehouders in Vlaanderen waarborgen. "De Graslanddemo wil tonen welke vooruitgang er op de markt is qua capaciteit en innovatie inzake landbouwmachines en die zijn nodig om de toekomst te garanderen", zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé.

(JOBG)