In de pers

6 April 2017

Gazet van Antwerpen "Verhoogde kans op ziektes door kippenstallen”

Inwoners van Wuustwezel maken zich grote gezondheidszorgen over de niet-aflatende aanvragen voor nieuwe industriële kippenstallen. Een afvaardiging trok daarom naar het spreekuur van de burgemeester.

Toevallig heeft burgemeester Dieter Wouters (CD&V) net enkele dagen vakantie. Schepen Kris Van Looveren (CD&V) ontving het comité, maar eigenlijk is het zijn bevoegdheid niet. Schepen van Landbouw May Aernouts (CD&V) erkent wel dat de klachten gedragen worden door een deel van de inwoners. “Maar wij kunnen als gemeente weinig doen.

De bezwaarschriften die worden ingediend draaien meestal rond gezondheidsrisico's of landschapsschade, maar houden geen verband met stedenbouw. Als de aanvraag wettelijk in orde is, kunnen wij ze moeilijk weigeren. En als we weigeren, leert de praktijk
ons dat de aanvrager dan naar de provincie trekt en daar meestal wel zijn vergunning krijgt.”
Eind vorig jaar slaakte een buurtbewoonster al eens een noodkreet in uw krant over het verdwijnen van de open ruimte. Vooral in het gehucht Braken worden in sneltempo grote kippenstallen neergezet. De zes mensen die nu naar het spreekuur van de burgemeester trokken, zijn vooral bezorgd over hun gezondheid. Aanleiding is een nieuwe milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor een stal voor 80.000 slachtkuikens aan de Noordwateringsweg, niet zo heel ver van de Bredabaan en bewoning. Het openbaar onderzoek is momenteel lopende. Ook aan de Huisheuvelstraat loopt een aanvraag voor een uitbreiding met twee extra pluimveestallen. En er zouden er nog acht in de pijplijn zitten. In totaal gaat het al om een miljoen kippen in Wuustwezel en daarnaast zijn er nog grote varkensstallen.

Fijn stof

“De mensen die zijn langsgeweest, hadden studies bij over hogere concentraties fijn stof in een straal van 1 kilometer rond pluimveestallen”, zegt schepen Van Looveren. “Ze hadden ook studies bij dat wie in de omgeving van industriële kippenstallen woont, meer kans maakt op longproblemen.”

Recent onderzoek van de universiteit van Utrecht in Nederland rond agrarische industrieterreinen, zoals de grote kippenstallen daar worden getypeerd, toont aan dat er een verstoring van de bacterieflora is in de keel bij omwonenden. Ze lopen een verhoogde kans op longkanker en astma. Volgens het comité kan dit niet genegeerd worden, zeker niet omdat er een schooltje in de buurt ligt. Ze willen niet met naam in de krant, omdat het door familiebanden bijzonder delicaat ligt in Wuustwezel. “Die mensen vragen nu dat de burgemeester hen bij de provincie gaat verdedigen”, zegt schepen Aernouts.

Ludwig Caluwé (CD&V) is gedeputeerde voor Landbouw en als Essenaar een streekgenoot. “Als die aanvragen in orde zijn en er voldoende afstand tot de woningen is, kunnen wij ze niet weigeren. Je mag niet vergeten dat het hier om landbouwgebied gaat en dat deze klagers veelal mensen zijn die er zonevreemd wonen. De Noorderkempen is in het ruimtelijk structuurplan voorzien als regio voor grondloze landbouw zoals intensieve kippenbedrijven.

De investeringen om te voldoen aan alle door Europa opgelegde milieu- en dierenwelzijnsnormen zijn zo groot geworden dat de kleine kippenboeren van rond de 4.000 kippen vervangen worden door grote bedrijven van 60.000 kippen of meer. Precies door die schaalvergroting vallen de stallen harder op, maar qua productie zitten we niet hoger dan op het niveau van vlak voor de dioxinecrisis”, aldus Caluwé. “Alleen is er een grotere concentratie.”

Kristin Matthyssen