In de pers

16 May 2013

Gazet van Antwerpen: Ontsluitingsweg weert vrachtwagens uit centrum

Het project volgt na zeven jaar samenwerking tussen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), het gemeentebestuur en de bedrijven Coeck en Wienerberger.

Het kostenplaatje bedraagt ruim 3 miljoen euro en wordt gedragen door de bedrijven en de Vlaamse overheid via het Agentschap Ondernemen. POM Antwerpen, de gemeente, de provincie en Waterwegen & Zeekanaal betalen ook mee.

De inwoners van Niel zullen het graag horen. De aanleg van de omleidingsweg tussen de Landbouwstraat en Boomsestraat is gisteren officieel gestart. De weg moet doorgaand verkeer uit het centrum weghalen.

Op een persconferentie in de kantoren van Wienerberger in de Landbouwstraat lichtte gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) het werk toe.

De directie van Coeck, algemeen directeur Johan Van der Biest van Wienerberger en het gemeentebestuur waren er bij.
"Wat ons extra motiveert, is dat we de bedrijven kunnen helpen het vrachtverkeer zoveel mogelijk per schip te laten gebeuren", zei Caluwé.

Hij wees ook op de grote grondwerken die er aan zitten te komen. "Om de grote niveauverschillen van de oude kleiput te overbruggen, is ongeveer 65.000 kubieke meter grond nodig. Omdat die gronden eerst stabiel genoeg moeten zijn, zullen de werken zowat een jaar duren. In 2014 volgt de effectieve aanleg van de wegen. Tussen de Rupel en de Boomsestraat zijn al graafwerken gestart om een buis van één meter breed aan te leggen, die het water uit de kleiputten en het bedrijventerrein naar de Rupel zal voeren. Geen sinecure als je weet dat sommige delen van het terrein lager liggen dan het laagwaterpeil op de Rupel. Die werken worden dit jaar nog afgerond."

Meerwaarde

Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) glunderde. "Deze weg zal een grote meerwaarde voor onze gemeente zijn. Hij geeft de mogelijkheid verdere economische ontwikkeling mogelijk te maken op de sites van de bedrijven. Dit project past perfect in ons streven om Niel aantrekkelijker te maken, zowel voor ondernemen als voor wonen."
Hierop trok het gezelschap naar het tracé van de nieuwe weg. Caluwé kroop in de kraancabine en voerde, onder luid applaus, de eerste schop uit. Vanavond is er een infoavond voor de bewoners.

PVR
© 2013 Concentra