In de pers

18 April 2013

Gazet van Antwerpen: Eerste ambtenaren verhuizen naar Singel

Provincie - Eind mei moet iedereen op zijn plaats zitten. De eerste provinciale ambtenaren zijn woensdag verhuisd naar het Provinciehuis aan de Singel (PaS), een tijdelijk onderkomen in afwachting van een nieuw provinciehuis. Het PaS krijgt landschapskantoren en een proefzone voor waaierwerken. Het einde van het provinciehuis op de Koningin Elisabethlei is nabij. Vanaf september wordt het gebouw afgebroken. Begin 2017 wordt op dezelfde plaats een nieuw provinciehuis geopend.

In afwachting verhuizen de zowat zeshonderd ambtenaren geleidelijk naar het PaS, een gebouw recht tegenover deSingel op de Desguinlei dat wordt gehuurd. Volgens het draaiboek moet de verhuisoperatie eind mei afgerond zijn. Het PaS biedt een goede basis voor een modern kantoorgebouw. Zo is er goede ICT-bekabeling, verlichting, verluchting en open ruimtes. Tijdens een rondleiding door gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V), die bevoegd is voor de infrastructuur en het vastgoed van de provincie, bleek dat er hoofdzakelijk nieuw tapijt en schilderwerk nodig is, maar dat ook aanpassingen zijn gedaan voor rolstoelgebruikers.
Digitaal bestuur

Het is de bedoeling dat er in het hele nieuwe provinciehuis vanaf 2017 aan waaierwerken wordt gedaan.
In het PaS wordt alvast een proefzone ingericht voor een zeventigtal werknemers die geen vaste werkplaats meer zullen hebben. Er zal ook in landschapskantoren worden gewerkt, wat het overleg vergemakkelijkt en heel wat ruimte bespaart. Zo is de gemiddelde werkplek in het gebouw elf vierkante meter groot, terwijl dat in het bestaande provinciehuis tussen de tien en de dertig vierkante meter schommelt. Voorts is het PaS een opstap naar een digitaal provinciaal bestuur. Naar aanleiding van de verhuizing is er niet minder dan 153.360 kilo papier weggegooid. Ieder personeelslid mag trouwens maximaal drie dozen dossiers verhuizen.Nadeel van het PaS is dat er te weinig plaats is om te vergaderen. Daarvoor kan desnoods worden uitgeweken naar andere gebouwen, zegt Caluwé. Voordeel is dan weer dat bezoekers niet meer binnen en buiten kunnen lopen zoals in het huidige provinciehuis. Iedereen moet voorbij het onthaal.

Bernarduscentrum

De gouverneur en de gedeputeerden verhuizen vanaf 1 juli tijdelijk naar het Parkhuis in Koningin Elisabethlei 18. De deputatiezittingen vinden vanaf 6 juni plaats in het PaS. De provincieraadszittingen hebben vanaf september een stek in het Bernarduscentrum op de Schoenmarkt. De provincieraad vergaderde daar decennia geleden ook al. De 160 Vlaamse en federale ambtenaren die huisden in het provinciehuis, gaan definitief naar andere plaatsen in de stad.

PETER SIMOENS
© 2013 Concentra