In de pers

12 July 2017

De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen: Pak meer leegstaande handelpanden in Lier

In Lier stonden in april 97 commerciële panden leeg. Dat is zo'n tien procent meer dan vorig jaar. 'Onze beleidsprioriteit inzake detailhandel focust zich op het kernwinkelgebied', klinkt het bij Stad Lier.

De cijfers komen uit de Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, samengesteld in opdracht van de Vlaamse provincies. Daarin lezen we dat in april 2016 het aantal leegstaande commerciële panden in Lier 88 bedroeg en 97 in 2017. Dat betekent dat in april vorig jaar 10,6 procent van alle commerciële panden leegstond, tegenover 11,7 procent in 2017.

Nuancering

Schepen van Economie Lucien Herijgers (N-VA) nuanceert een en ander. 'De feitenfiche 2017
biedt jammer genoeg geen correcte basis om te vergelijken. Zo werd leegstand voordien in strikte zin weergegeven: enkel pure detailhandel dus. Nu gebeurde dit in brede zin, ook diensten worden meegerekend. Ten tweede werden onze detailhandelszoneringen in de vorige feitenfiche nog niet gehanteerd zoals nu.'

'Los van de cijfer is voor Lier het kernwinkelgebied het belangrijkst. Dat de leegstand buiten het kernwinkelgebied toeneemt, is mogelijk, maar onze beleidsprioriteit inzake detailhandel focust zich op het kernwinkelgebied', klinkt het.

'Wij moedigen ondernemers aan om hun zaak weer naar het kernwinkelgebied te verplaatsen, terwijl in de aanloopstraten en op andere plaatsen buiten de kern panden die nu nog commercieel gebruikt worden, kunnen worden bijvoorbeeld als woning. Ons kernwinkelgebied telt op dit moment 220 commerciële panden. In 31 daarvan is er momenteel geen commerciële activiteit, maar in 9 van die 31 is een nieuwe invulling bekend of worden werken uitgevoerd. Dit betekent een leegstand van 14,1 procent. Relevant zou zijn om dit af te wegen tegenover kernwinkelgebieden van andere vergelijkbare steden, maar jammer genoeg zijn zulke gegevens nog niet beschikbaar.'

Premie

Bart De bruyn, woordvoerder van gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V), begrijpt dat schepen Herijgers niet blij is met de cijfers uit de feitenfiche 2017. 'Maar de feiten zijn de feiten en leegstand is leegstand. De gegevens bieden alleszins een vergelijkingspunt met andere gelijkaardige gemeenten, want we meten alles in alle gemeenten op dezelfde manier.'

Tot slot wenst schepen Lucien Herijgers nog het volgende onder de aandacht te brengen. 'We hebben sinds midden 2015 al 21 premies van 10.000 euro toegewezen aan nieuwe handelszaken in het Lierse kernwinkelgebied. Dit zijn nieuwe vestigingen waarvan er zeker een heel aantal gekomen zijn omwille van die premie en omwille van het door ons gevoerde beleid.' (cva)