In de pers

12 May 2016

Cartoon-Productions: Provincie Antwerpen op zoek naar relatiegeschenk

De provincie Antwerpen gaat via een open oproep op zoek naar een geschikt relatiegeschenk. De gouverneur en gedeputeerden zullen dit in de toekomst gebruiken om aan belangrijke contacten en buitenlandse afgevaardigden te schenken. Geïnteresseerde ontwerpers kunnen uiterlijk 20 mei een dossier met conceptvoorstel indienen.

Voor officiële bezoeken en ontvangsten heeft de provincie Antwerpen regelmatig behoefte aan relatiegeschenken. Ontwerpers en creatievelingen van allerlei leest worden via deze oproep uitgenodigd een voorstel voor dergelijk geschenk in te dienen. Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie en voorzitter POM Antwerpen: “Zorgen voor een gepast geschenk dat bovendien representatief is voor onze provincie, is niet altijd een eenvoudige opdracht. Daarom is het provinciebestuur op zoek naar een gepersonaliseerd relatiegeschenk van eigen bodem, dat door de gouverneur of gedeputeerden aan belangrijke contacten tijdens internationale bezoeken of bij het ontvangen van buitenlandse afgevaardigden kan geschonken worden.”

Concreet zoekt provincie Antwerpen een relatiegeschenk dat representatief is voor of geïnspireerd door provincie Antwerpen en aan enkele voorwaarden voldoet. Het geschenk kan zowel aan mannen als vrouwen geschonken worden, of er worden twee versies voorzien, één voor mannen en één voor vrouwen. Gezien het geschenk meegenomen zal worden tijdens internationale reizen, of geschonken wordt aan bezoekers uit het buitenland, dient het compact te zijn in omvang, handig in transport en toegestaan als handbagage. Het geschenk moet een internationaal karakter hebben, aangezien het zowel aan contacten uit de buurlanden, als aan contacten in bijvoorbeeld Rusland, China of Zuid-Afrika wordt geschonken.

Deze open oproep betreft een opdracht voor ontwerp en productie van een relatiegeschenk. Een jury, bestaande uit minimaal vijf afgevaardigden van onder andere POM Antwerpen, provincie Antwerpen, Mode Museum en DIVA (museum voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant), zal de inzendingen beoordelen. De procedure omvat twee selectierondes: in de eerste ronde wordt gevraagd een ontwerpconcept met bijkomende schets voor te leggen. De 3 tot 5 best scorende inschrijvers zullen toegelaten worden tot de tweede ronde, waarin het ontwerpconcept verder uitgewerkt wordt. Geïnteresseerden kunnen tot en met vrijdag 20 mei 2016 een dossier indienen, via e-mail of per post naar POM Antwerpen.

Timing:

20 mei: Deadline indienen dossier met conceptvoorstel
27 mei: Bekendmaking selectie 3 tot 5 beste inschrijvers
17 juni: Deadline indienen uitwerking voorontwerp en prototype
27 juni: Bekendmaking finaal gekozen ontwerp
1 september: Deadline levering min. 5 exemplaren