In de pers

28 March 2013

Antwerpen denkt na over hoeve- en streekproductenbeleid

Op 27 maart en 22 april organiseert de provincie Antwerpen ‘Lekkers met Strekencafé’: een tweedaagse denkoefening over hoe het beleid kan inspelen op de stijgende interesse in hoeve- en streekproducten.

"Via het initiatief erkent de provincie Antwerpen het economische belang van de meer dan 220 provinciale producenten", aldus Landbouwgedeputeerde Ludwig Caluwé.

De Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen organiseert een tweedaagse denkoefening die moet uitmonden in concrete bijdragen aan het strategisch meerjarenplan hoeve- en streekproducten. Aan tafel zitten ongeveer vijftig personen en organisaties die op verschillende manieren betrokken zijn bij de lokale landbouweconomie.

"Momenteel zijn we de enige Vlaamse provincie met een adviseur hoeve- en streekproducten", legt Landbouwgedeputeerde Ludwig Caluwé uit. "Zo erkennen we niet alleen het belang van een goed beleid rond hoeve- en streekproducten, maar ook de economische waarde van de meer dan 220 provinciale producenten hoeve- en streekproducten: zij zorgen voor lokale tewerkstelling. Anderzijds maakt de consument via het contact met de producent kennis met de land- en tuinbouwsector, wat het draagvlak verbreedt."